Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

SOLVIT

Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu

13. 1. 2012 Zobrazit více

Vzdělávací středisko eGoncentrum Louny - bezplatná školení

Na jednotlivá školení se zájemci mohou hlásit na stránkách http://elev.institutpraha.cz/regman/louny.html .

5. 10. 2011 Zobrazit více

Mimořádné situace

Co dělat v případě ohrožení? Příručka pro občany města Žatce a spádových obcí!

15. 6. 2011 Zobrazit více

Vzor služebního průkazu

zaměstnance MěÚ Žatec

11. 3. 2009 Zobrazit více

Axis4.info

Centrální katalog produktů, služeb a činností firem v informačním systému Hospodářské komory ČR.

Axis4.info (http://axis4.info/x/AdminWWWCityInsertedPage/City?id=151) je internetový systém komplexní evidence produktů a činností podnikatelských subjektů a institucí z veškerých oborů průmyslu, obchodu a služeb.

Hlavní principy, které odlišují Axis4.info od běžných databázových systémů na Internetu:

Rychlé a cílené vyhledávání požadovaných informací
Systém umožnuje velmi přesnou specifikaci produktů a služeb s možností měnit kritéria vyhledávání podle průběžných výsledků, přičemž nabízí vždy pouze relevantní údaje. Odpadá tak zdlouhavé a neefektivní hledání postupnými pokusy a omyly.


Aktivní práce s vyhledanými daty
Vyhledané údaje lze třídit na základě široké škály kritérií a navzájem je porovnávat jak podle technických charakteristik, tak podle ekonomických ukazatelů a informací vypovídajících o kvalitě firem.


On-line aktualizace a doplňování údajů
Registrovaný uživatel může veškeré údaje o své firmě a sortimentu jejích výrobků či služeb kdykoli upravit podle okamžitých potřeb, uveřejňovat časově omezené nabídky, speciální akce nebo výrobky, které právě uvádí na trh.

Účastí v systému centrální evidence Axis4.info (http://axis4.info/x/AdminWWWCityInsertedPage/City?id=151) se údaje o vaší firmě a jejích produktech či službách stávají součástí informací o ekonomickém prostředí, které Hospodářská komora ČR za podpory orgánů státní správy a samosprávy prezentuje za účelem propagace a dalšího rozvoje podnikatelského potenciálu České republiky a jednotlivých regionů.


26. 7. 2007 Zobrazit méně

Evropské spotřebitelské centrum (ESC)

ESC je součástí sítě Evropských spotřebitelských center v členských státech EU a ESVO. Zabývá se přeshraničními otázkami, stížnostmi a spory v oblasti ochrany spotřebitele.

21. 4. 2006 Zobrazit více

Portál regionálních informačních servisů

Systém Regionálního informačního servisu provozuje a koordinuje Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), které je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Jako správci jednotlivých krajských servisů působí příslušné krajské regionální rozvojové agentury (RRA).

14. 4. 2006 Zobrazit více

Evropská databanka

Evropská databanka je soukromá informační agentura, která byla založena v roce 1991. Se svými partnery v jednotlivých regionech České republiky trvale provozuje informační služby o podnikatelských subjektech, zpracovává informace o jejich výrobcích, službách a podnikatelských aktivitách.

14. 4. 2006 Zobrazit více

Stránka

  • 1