Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

SOLVIT

Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu

13. 1. 2012 Zobrazit více

Vzdělávací středisko eGoncentrum Louny - bezplatná školení

Na jednotlivá školení se zájemci mohou hlásit na stránkách http://elev.institutpraha.cz/regman/louny.html .

5. 10. 2011 Zobrazit více

Mimořádné situace

Co dělat v případě ohrožení? Příručka pro občany města Žatce a spádových obcí!

15. 6. 2011 Zobrazit více

Vzor služebního průkazu

zaměstnance MěÚ Žatec

11. 3. 2009 Zobrazit více

Axis4.info

Centrální katalog produktů, služeb a činností firem v informačním systému Hospodářské komory ČR.

26. 7. 2007 Zobrazit více

Evropské spotřebitelské centrum (ESC)

ESC je součástí sítě Evropských spotřebitelských center v členských státech EU a ESVO. Zabývá se přeshraničními otázkami, stížnostmi a spory v oblasti ochrany spotřebitele.

21. 4. 2006 Zobrazit více

Portál regionálních informačních servisů

Systém Regionálního informačního servisu provozuje a koordinuje Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), které je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Jako správci jednotlivých krajských servisů působí příslušné krajské regionální rozvojové agentury (RRA).

14. 4. 2006 Zobrazit více

Evropská databanka

Evropská databanka je soukromá informační agentura, která byla založena v roce 1991. Se svými partnery v jednotlivých regionech České republiky trvale provozuje informační služby o podnikatelských subjektech, zpracovává informace o jejich výrobcích, službách a podnikatelských aktivitách.

http://www.edb.cz/

Kdo jsme
Evropská databanka je soukromá informační agentura, která byla založena v roce 1991. Se svými partnery v jednotlivých regionech České republiky trvale provozuje informační služby o podnikatelských subjektech, zpracovává informace o jejich výrobcích, službách a podnikatelských aktivitách.

Naše vize
Trvale zaujímat vedoucí místo na trhu informačních agentur. Naši pozici budujeme na schopnosti neustálého kontaktu s našimi klienty ve všech regionech České republiky. Naší snahou je produkovat nejaktuálnější a informačně nejbohatší databázi o českých firmách orientovanou na jejich komerční aktivity.

Naše produkty
Našimi produkty jsou informační služby, které poskytujeme jak laické, tak odborné veřejnosti, a to v nejrůznějších mediálních podobách. Kromě webových služeb, souborů informací na CD a rešeršních služeb, je naším hlavním produktem telefonická informační služba, nejvýznamnější v České republice.

Naši uživatelé
Našimi uživateli jsou všichni, kteří pátrají po konkrétních výrobcích, službách, po tématicky orientovaných souborech firem. Nemalou skupinu našich uživatelů tvoří marketingová pracoviště našich zákazníků.


14. 4. 2006 Zobrazit méně

Stránka

  • 1