Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

SOLVIT

Efektivní řešení problémů na vnitřním trhu

13. 1. 2012 Zobrazit více

Vzdělávací středisko eGoncentrum Louny - bezplatná školení

Na jednotlivá školení se zájemci mohou hlásit na stránkách http://elev.institutpraha.cz/regman/louny.html .

5. 10. 2011 Zobrazit více

Mimořádné situace

Co dělat v případě ohrožení? Příručka pro občany města Žatce a spádových obcí!

15. 6. 2011 Zobrazit více

Vzor služebního průkazu

zaměstnance MěÚ Žatec

11. 3. 2009 Zobrazit více

Axis4.info

Centrální katalog produktů, služeb a činností firem v informačním systému Hospodářské komory ČR.

26. 7. 2007 Zobrazit více

Evropské spotřebitelské centrum (ESC)

ESC je součástí sítě Evropských spotřebitelských center v členských státech EU a ESVO. Zabývá se přeshraničními otázkami, stížnostmi a spory v oblasti ochrany spotřebitele.

21. 4. 2006 Zobrazit více

Portál regionálních informačních servisů

Systém Regionálního informačního servisu provozuje a koordinuje Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), které je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Jako správci jednotlivých krajských servisů působí příslušné krajské regionální rozvojové agentury (RRA).


http://www.risy.cz/

Podle usnesení vlády č.682/2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky jsou k podpoře informačního zabezpečení provozovány regionální informační servisy (RIS) pro území jednotlivých krajů ČR. Jejich úkolem je v prvé řadě poskytovat informační zázemí krajským orgánům pro podporu územního rozvoje a řízení odvětví v jejich působnosti, ale i podnikatelům, investorům a občanům pro jejich aktivity v jednotné struktuře a obsahu.

Systém Regionálního informačního servisu provozuje a koordinuje Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), které je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Jako správci jednotlivých krajských servisů působí příslušné krajské regionální rozvojové agentury (RRA).

Pro správu a distribuci datového fondu regionálních informací vybudovalo CRR společný nadstavbový Integrovaný regionální informační systém (IRIS) . Tento informační systém je zejména využíván pro přípravu strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje financovaného z národních zdrojů i ze zdrojů Evropské unie. Komplex IRIS a RIS byl, v souladu s usnesením vlády ČR č. 682/2000, uveden do rutinního provozu v závěru roku 2002.

V rámci tohoto systému můžete získat informace o existujících mikroregionech v ČR, Euroregionech a navrhovaných rozvojových územích, které jsou definovány v rámci schválených územně plánovacích dokumentací jednotlivých obcí.


14. 4. 2006 Zobrazit méně

Evropská databanka

Evropská databanka je soukromá informační agentura, která byla založena v roce 1991. Se svými partnery v jednotlivých regionech České republiky trvale provozuje informační služby o podnikatelských subjektech, zpracovává informace o jejich výrobcích, službách a podnikatelských aktivitách.

14. 4. 2006 Zobrazit více

Stránka

  • 1