Obsah

Stránka

Územní plán Staňkovice

Územní plán Staňkovice

28. 12. 2012 Zobrazit více

Územní plán Měcholupy

Územní plán Měcholupy

16. 10. 2012 Zobrazit více

Územní plán Lišany

Územní plán Lišany - právní stav po vydání změny č. 1

24. 5. 2012 Zobrazit více

Územní plán Nové Sedlo

Územní plán Nové Sedlo

7. 11. 2011 Zobrazit více

Územně analytické podklady ORP Žatec 2014

aktualizováno 12/2014

- aktualizace - prosinec 2014 

 

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Žatec

Výkres záměrů na provedení změn v území
Výkres problémů v území
Výkres hodnot v území
Výkres limitů využití území

Technická infrastruktura

 

 

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


10. 12. 2010 Zobrazit méně

Stránka