Obsah

Stránka

Územní plán Čeradice

Územní plán Čeradice

29. 10. 2013 Zobrazit více

Územní plán Staňkovice

Územní plán Staňkovice

28. 12. 2012 Zobrazit více

Územní plán Měcholupy

Územní plán Měcholupy

16. 10. 2012 Zobrazit více

Územní plán Holedeč

Územní plán Holedeč

31. 5. 2012 Zobrazit více

Územní plán Lišany

Územní plán Lišany - právní stav po vydání změny č. 1

24. 5. 2012 Zobrazit více

Územní plán Nové Sedlo

Územní plán Nové Sedlo

7. 11. 2011 Zobrazit více

Územně analytické podklady ORP Žatec 2014

aktualizováno 12/2014

- aktualizace - prosinec 2014 

 

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Žatec

Výkres záměrů na provedení změn v území
Výkres problémů v území
Výkres hodnot v území
Výkres limitů využití území

Technická infrastruktura

 

 

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

www.strukturalni-fondy.cz/iop


10. 12. 2010 Zobrazit méně

Stránka