Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ŽATECKÝ ZPRAVODAJ

Logo ZZ


 

Aktuální číslo 5/2017

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽATEC

Vychází ve čtrnáctidenních cyklech. 

Redakce a příjem inzerce:

Městský úřad Žatec
(přízemí: kancelář č. 37)
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

Kontaktní osoba: Jaroslav Kubíček
Vaše náměty a připomínky zasílejte na: zpravodaj@mesto-zatec.cz
tel. 415 736 115

Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ Žatec
tel. 415 736 156 
Příjem inzerce probíhá od pondělí do pátku v úředních hodinách Infocentra MěÚ

CENÍK INZERCE
(platný od 1.2.2011)

Plošná inzerce 28,23- Kč /cm²
Výška – libovolná, šířka dle sloupků:
1 sloupek: 4,3 cm
2 sloupky: 9 cm
3 sloupky: 13,7 cm
4 sloupky (celá šíře strany): 18,4 cm

Slevy za opakování: 2. až 3. 12 %
  4. až 6. 15 %
  7. a více 20 %

Řádková inzerce:

firemní (cena za 2 otištění)
  - text do 5 řádek (21znaků na řádek)
zvýrazněno rámečkem
276,- Kč
  - každý další řádek 43,- Kč
soukromá (cena za 2 otištění)
  - text do 5 řádek (21 znaků na řádek) 167,- Kč
  - každý další řádek 6,- Kč
  - příplatek za fotografii a zvýraznění rámečkem 100,- Kč

ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH! 

číslo ŽZ: Uzávěrka: Ve schránkách:
1 19.1.2017 26.1.2017
2 2.2.2017 9.2.2017
3 16.2.2017 23.2.2017
4 2.3.2017 9.3.2017
5 16.3.2017 23.3.2017
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Žatecký zpravodaj je informačník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o.. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12. Kontaktní údaje:zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 115, 415 736 156. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.


Archiv 2014