Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Holubů přibylo, jejich odchyt a odstřel probíhá právě nyní

Typ: ostatní
Ilustrační fotoKaždoroční regulace zdivočelých holubů, která má významným způsobem snížit jejich počet na území města Žatce a jeho okolí, probíhá i letos během zimních měsíců. Na zvýšený počet holubů si v poslední době stěžovalo několik občanů.

Tento jev se pravidelně opakuje, protože zejména v tomto období se zdivočelí holubi nejvíce soustřeďují do měst a vyhledávají vhodné lokace pro přezimování. Holubí hejna, která tvoří zdivočelí potomci domácích holubů, jsou problémem ve všech městech, Žatec není výjimkou. Vedle toho, že znečišťují svým trusem ulice, domy a památky a ničí tak omítky budov, mohou také šířit roztoče a nemoci, například salmonelózu. Hlavně na sídlištích si lidé na holubi stěžují, jiní je ale naopak krmí a tím podporují jejich rozmnožování.

Město Žatec dlouhodobě spolupracuje s odbornou společností, která na základě uzavřené dohody provádí odchyty za použití klecových zařízení. Veškerá činnost probíhá v souladu se zákonem, neboť odborná společnost disponuje potřebnými povoleními a prostřednictvím smluvních partnerů provede následné usmrcení jedinců a veterinární asanaci kadáverů (mrtvých těl – pozn. red.) s tím spojenou. Odchytová klecová zařízení jsou umísťována na základě předběžného místního šetření a místní znalosti. Především se jedná o půdní vestavby a střechy v objektech napříč celým městem. Na předem vybraná místa na Jihu, centru i v Podměstí je průběžně umísťováno pět odchytových zařízení, která jsou dle potřeby přemísťována zhruba po měsíci na další místo.

„Předpokládaná regulační opatření mají za cíl především ochranu zdraví obyvatel města, ale také ochranu zejména památkových budov. Vzhledem k biologii zdivočelých městských holubů je potřeba odchyty provádět v zimním období s ohledem na průběh povětrnostních podmínek, tzn. přirozených potravních možností. Od jara už mají možnost získání bohatší potravy a odchyt by nebyl tak efektivní“, vysvětlila boj proti holubům Ing. Martina Donínová, vedoucí odboru místního hospodářství a majetku.

Eliminaci populace je nutné řešit na základě projektu vypracovaného osobou vlastnící osvědčení odborné způsobilosti a rovněž musí být v prvé řadě prováděna "humánními" metodami (znemožnění hnízdění, omezení přístupu k potravě, rušení, zamezení dosedání ap.) a jako krajní řešení fyzickou likvidací.

I z toho důvodu se na území města provádí pouze odchyt těchto jedinců a pouze mimo město, na polnostech, pak probíhá odstřel holubů, což mají na starost myslivci.

Boj proti přemnožení holubů stojí město Žatec každý rok zhruba 115 000 Kč.

Vedle těchto činností se město snaží podnikat i řadu preventivních opatření, aby tito jedinci měli ztížené podmínky k hnízdění. Jde například o různé zábrany na římsách či balkonech, kde holubi vysedávají, nebo o zakrývání otvorů do budov, zejména v oknech a střechách, kam se ptáci slétávají schovat před zimou. „O těchto opatřeních jednáme i s majiteli nemovitostí ve městě,“ potvrdila Martina Donínová.

Ilustrační foto


Vytvořeno: 9. 1. 2019
Poslední aktualizace: 9. 1. 2019 11:03
Autor: Tomáš Kassal