město Žatec
Královské město

Jak vyplnit formulář a platit za odpady

Ilustrační foto

Od 1.1.2022 budou občané hradit poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, jenž je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Žatce č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Každý občan, včetně dětí, je povinen splnit ohlašovací povinnost - přihlásit se k místnímu poplatku prostřednictvím formuláře na předchozím listu zpravodaje. Tyto formuláře jsou dále k dispozici na městském úřadě, na jeho webových stránkách a dalších místech, jejichž seznam je uvedený spolu s dalšími informacemi na www.mesto-zatec.cz → Odpady.

Formulář vyplní každý občan, včetně dětí, za které tuto povinnost učiní jejich zákonní zástupci.

  1. Poplatník + Adresa - údaje o poplatníkovi (včetně dětí) - může být fyzická nebo právnická osoba

  2. Zákonný zástupce - osoba, která splnila ohlašovací povinnost za poplatníka
    z důvodu věku či zdravotního stavu (tzn. zákonný zástupce či soudem určený opatrovník) nebo osoba oprávněná jednat v poplatkových věcech jménem právnické osoby

  3. Vztah - vztah k poplatníkovi (otec, matka, pěstoun, zmocněnec, atd.)

  4. Nemovitost bez osob hlášených k trvalému pobytu - vyplní pouze vlastník nemovitosti, ve které není hlášena žádná k osoba k trvalému pobytu; u bytových domů za každou bytovou jednotku, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu

  5. Vznik poplatkové povinnosti je od 01.01.2022

Vyplněné formuláře je nutné odevzdat nejpozději do 15.01.2022 osobně na MěÚ,
či vhozením do boxů umístěných v podatelně radnice a na pokladně budovy MěÚ, tř. Obránců míru čp. 295, nebo zaslat prostřednictvím pošty, či datové schránky.

Každý poplatník má povinnost zaplatit za svoz komunálního odpadu částku ve výši 900 Kč
na rok 2022 se splatností nejdříve od 01.01.2022 do 30.06.2022. Platbu lze provést hotově/bezhotovostně na pokladnách městského úřadu, převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím QR kódu (uveden na www.mesto-zatec.cz, v záložce Odpady → správa poplatku). (red)

 

Datum vložení: 1. 11. 2021 13:34
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2021 13:37
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice sloup

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz