město Žatec
Královské město

Městský úřad hledá správce počítačové sítě

Ilustrační foto

Městský úřad Žatec vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice administrátor, správce počítačové sítě. Přihlášky je nutné zasílat nejpozději do 2. března 2020 v 16 hodin.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou

administrátor, správce počítačové sítě

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., v platném znění):

 • platová třída 9/10

 • platové rozpětí 9. platové třídy v závislosti na praxi 19.730,- Kč až 28.920,-Kč

 • platové rozpětí 10. platové třídy v závislosti na praxi 21.260,-Kč až 31.240,- Kč

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu,

 • 5 týdnů dovolené,

 • stravenky/stravenkové karty,

 • 4 dny zdravotního volna (indispozice),

 • osobní příplatek,

 • vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace

 • pravidelný růst platu,

 • služební mobilní telefon,

 • služební notebook,

 • vlastní kancelář IT,

 • příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání,

 • příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,

 • příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,

 • možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace Města Žatec,

 • společensko kulturní aktivity,

 • stabilní a profesionální zázemí,

 • přátelský kolektiv.

Popis činnosti pracovního místa:

 • zpracování objednávek a faktur na úseku IT,

 • evidence majetku, inventury, evidence nového majetku, vyřazování starého majetku,

 • správa webu,

 • práce v různorodých agendových systémech nutných pro provoz úřadu včetně identity managementu,
 • nástupní a výstupní agendy zaměstnanců,

 • školení uživatelů,

 • IT úkony (základní podpora uživatelů, základní údržba HW a SW).

Ostatní předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou obor s IT zaměřením),

 • samostatnost, pečlivost a spolehlivost, komunikační schopnosti, flexibilita,

 • základní přehled v IT problematice (SW, HW), výhodou znalost práce v programech GINIS/VITA,

 • znalost zákona č. 110/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

 • ochota učit se nové věci,

 • základní znalost AJ,

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • výhodou praxe v oboru,

 • předpokládaný nástup 04/2020.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

 • minimální věk 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • morální a trestná bezúhonnost,

 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

 • název pracovní pozice,

 • jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

 • telefonické spojení, e-mailovou adresu,

 • č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,

 • číslo řidičského průkazu,

 • datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,

 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1

438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 02. 03. 2020 do 16:00 hod.

Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „výběrové řízení – administrátor, správce počítačové sítě“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Žatci dne 13. 02. 2020

Ilustrační foto

Datum vložení: 13. 2. 2020 14:37
Datum poslední aktualizace: 21. 2. 2020 10:44
Autor: Tomáš Kassal

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 24 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 24 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz