město Žatec
Královské město

ÚŘEDNÍ HODINY Městského úřadu Žatec pro veřejnost  od 5.5.2020 - více ZDE

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 ZDE

Městský úřad přijme referenta stavebního úřadu

Radnice

Městský úřad Žatec vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu. Nástup dle dohody.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou

referent stavebního úřadu

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): 10 platová třída

- platové rozpětí 10. platové třídy v závislosti na praxi 21.260,-Kč až 31.240,- Kč

Nabízíme:

- pružnou pracovní dobu,

- 5 týdnů dovolené,

- stravenky/stravenkové karty,

- 4 dny zdravotního volna (indispozice),

- osobní příplatek,

- vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace

- pravidelný růst platu,

- služební mobilní telefon,

- příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání,

- příspěvek na vitaminové doplňky či očkování,

- příspěvek na životní nebo penzijní pojištění,

- možnost účasti na sportovních turnajích v rámci reprezentace Města Žatec,

- společensko kulturní aktivity,

- stabilní a profesionální zázemí,

- přátelský kolektiv.

Popis činnosti pracovního místa:

- výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících,

- výkon státní správy v souladu se zákonem o vyvlastnění,

- výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona.

Ostatní předpoklady:

- VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví s požadovanou délkou praxe (v souladu s § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu),

- ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,

- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě; zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích,

- komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,

- výhodou zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění,

- řidičský průkaz skupiny B,

- předpokládaný nástup dle dohody, možný ihned.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

- státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

- minimální věk 18 let,

- způsobilost k právním úkonům,

- morální a trestná bezúhonnost,

- znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

- strukturovaný životopis,

- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 08. 06. 2020 do 16:00 hod.

Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent SÚ 04“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v návaznosti na příslušné předpisy Evropské unie souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Žatec 20. 05. 2020

Radnice

Datum vložení: 20. 5. 2020 17:27
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2020 17:30
Autor: Tomáš Kassal

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 24 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 24 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz