Oznámení o omezení a přesunu 

 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Turistické informační centrum od 26. 9. 2019 přesunuto do nových prostor, nám. Svobody čp. 149.

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad Žatec hledá pracovníka, který se bude starat o odpadové hospodářství

Typ: ostatní
ŽatecMěstský úřad Žatec vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou - odpadové hospodářství. Předpokládaný nástup v listopadu nebo prosinci 2019. Přihlášky je nutné dodat do 21. října ve 13 hodin k rukám personalistky.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup za MD/RD)

odpadové hospodářství

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10
(min. 19.760,-/max. 29.740,-)

Popis činnosti pracovního místa:

Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o odpadech a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Podílí se na aktualizaci plánu odpadového hospodářství (POH).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

 • minimální věk 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • morální a trestná bezúhonnost,

 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Ostatní předpoklady:

 • VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou obor ochrany ŽP),

 • ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona
  č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí
  a zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, o omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění, 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vždy v platném znění
  a včetně příslušných vyhlášek,

 • komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,

 • výhodou zvláštní odborná způsobilost v hospodaření s obaly; orientace v oboru odpadového hospodářství,

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • předpokládaný nástup 11-12/2019.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,

 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Nabízíme:

Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny sick day; příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci, vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování, příspěvek na penzijní (důchodové) připojištění nebo doplňkové penzijní spoření.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději
do 21.10.2019 do 13.00 hod
. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „výběrové řízení – odpadové hospodářství“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška
k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč
v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Žatci dne 04.10.2019

Žatec


Vytvořeno: 4. 10. 2019
Poslední aktualizace: 4. 10. 2019 15:37
Autor: Tomáš Kassal