město Žatec
Královské město

Připravené projekty pro další volební období

Promenádní cesta kolem hradeb

Desítky investičních projektů řádově za stovky milionů Kč se podařilo městu Žatci dokončit v průběhu volebního období 2018 – 2022. Zastupitelstvo a rada města ve spolupráci s odbory městského úřadu zároveň připravily řadu projektů a záměrů, které mají přispět k rozvoji Žatce v následujících letech.

Připravované projekty mohou být podle současných radních příkladem toho, jak i nadále rozvíjet město s bohatou minulostí. Jedním z konkrétních výsledků je snaha udržet, ale v ideálním případě i navýšit současný počet obyvatel Žatce. To by bylo důkazem, že královské město žije a rozvíjí se ku prospěchu svých občanů.

 

Příklady plánovaných projektů jsou také důkazem, že zastupitelstvo města v končícím volebním období na budoucí rozvoj města nezapomínalo. „I přes rozdílné názory na různé záležitosti jsme jako zastupitelstvo dokázali rozhodovat podstatné věci ve prospěch města a jeho obyvatel,“ zdůraznil radní města Petr Antoni.

 

K dlouhodobě významným opatřením patří skutečnost, že se daří v Žatci udržovat vyrovnaný rozpočet hospodaření. Pro rozvoj města v nejbližších letech bylo důležité také sjednání výhodného úvěru ve výši 300 milionů korun, který je možné čerpat pro strategické investice se získanou dotační podporou. Toto rozhodnutí současného zastupitelstva znamená, že velké a dlouhotrvající investice nebudou brzdit menší, ale stejně potřebné projekty pro rozvoj města v dalších letech. Tomáš Kassal

 

Příklady opatření, projektů a záměrů, které mají přispět k budoucímu rozvoji města:

- udržování vyrovnaného rozpočtu města s pravidelnými přebytky z předchozího roku

- kanalizace Bezděkov – projekt a příprava realizace

- pasportizace sportovišť

- pasportizace mostů a mostků patřících městu

- velká studie všech městských parků a příprava revitalizace parku Macerka

- navýšení rozpočtu pro podporu majitelů domů v historickém centru

- dvě dokončené architektonické soutěže (prostor v Podměstí kolem centra Zlatý chmel a sportovní hala) jsou základem pro budoucí výstavbu s potenciálem stát se architektonickou chloubou města

- příprava projektů na domy s novými byty v centru města (bývalá věznice, domy čp. 126, 127 a 137), jež by mohly sloužit hlavně mladým lidem

- participativní rozpočet (o využití konkrétní částky rozhodují sami obyvatelé, jsou tak zapojení do zkrášlování a zkvalitnění veřejného prostoru)

- navýšení rozpočtu na kulturní akce včetně projektů Dočesná jinak a Chmelové léto

- příprava projektu Promenáda pod hradbami (první etapa od divadla ke Kněžské bráně by se měla začít provádět ještě letos. Další dvě etapy pak umožní procházku kolem celého historického centra)

- přeměna objektu bývalého Kapucínského kláštera na spolkové centrum, tedy zázemí pro žatecké spolky a robotické centrum pro všechny věkové kategorie (rekonstrukce už byla zahájena)

- projekt rekonstrukce zbývající části bývalých papíren (práce už byly zahájeny, ve spodní části objektu vznikne městský archiv a nová kuželna)

- příprava projektu na rekonstrukci restaurace Chaloupka, zázemí pro mládež na sousedním stadionu Slavoje včetně záměru malé náplavky

- projekt nové U-rampy

- příprava nového kamerového systému městské policie

- stabilizace situace Žatecké teplárenské, a. s. (městská společnost postupně dořešuje soudní spory z minulosti, blíží se splacení úvěru na modernizaci kotelny. Bude nutné rozhodnout, jak dál se má vyvíjet společnost, která je centrálním dodavatelem tepla pro město – například ujasnit, jaké zvolit zdroje pro vytápění)

- hospodářská stabilizace Nemocnice Žatec a příprava kroků k jejímu dalšímu rozvoji (Založení nástupnické Žatecké regionální nemocnice, a. s., jejímž jediným akcionářem bude město. Příprava projektů na stavbu urgentního příjmu a dostavby oddělení následné péče. Vyhlášení stipendijních programů, které mají pomoci s řešením personálních problémů.)

- vyřešení patové situace Restaurace U Orloje jejím pronájmem

- jednání a příprava projektů na stabilní kruhové objezdy – ve směru na Bezděkov a na Plzeňské ulici (u TESCO a na křižovatce s ulicí Osvoboditelů)

- parkování ve městě – příprava projektů parkovišť v dalších ulicích

- upravená a rozšířená nominace pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO

 

Příklady některých dokončených projektů a investic v letech 2018 – 2022:

Rekonstrukce historické budovy radnice a městské knihovny.

Rekonstrukce objektů městské policie a příspěvkové organizace Kamarád-LORM.

Přírodovědné centrum s Vědou na kouli a Digitáriem, unikátní projekt Technického klubu, na jeho návštěvu jezdí školy z celého Ústeckého kraje.

Kamenný vršek III. - dokončení projektu pro individuální výstavbu rodinných domů.

Zvýšené investice na projekty zvelebení místních částí.

Tribuna na stadionu Slavoje včetně nové zdi a trávníku.

Odpočinková zóna pro seniory v ulici Písečná.

Pergoly pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou Podměstí.

Předzahrádky na Hošťálkově náměstí.

Nový dětský bazén na koupališti.

Průběžné opravy ulic (chodníky i silnice), např. Purkyněho, Svatováclavská, Vrchlického, Politických vězňů, Pražská, oprava Husitského a Nerudova náměstí.

Rekonstrukce parkovacích míst a doplnění zeleně v ulicích Pekárenská a Stavbařů.

Dokončení dalšího úseku Cyklostezky Ohře.

Zahájení a udržování projektu Senior Taxi.

 

 

 

Datum vložení: 14. 9. 2022 9:03
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2022 9:06
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz