město Žatec
Královské město

Registr řidičů je od 3.3.2021 do odvolání uzavřen

Úřední hodiny Městského úřadu Žatec pro veřejnost od 24.2.2021 zde

Proces EIA: Dodatečné povolení areálu HP-Pelzer, Žatec

Ilustrační foto

Do závěrečné fáze se dostal povolovací proces závodu HP-Pelzer v Žatci. Ministerstvo životního prostředí v prosinci zveřejnilo doplněný dokument pro proces EIA, k němuž se poté mohly posílat další připomínky před závěrečným posudkem.

Ten by mohl být znám během několika měsíců. „Jakmile bude EIA uzavřena, můžeme pokračovat v přípravě našeho investičního záměru. Jde nám o to, abychom v prostoru bývalého cukrovaru postavili novou halu a tím omezili cesty nákladních automobilů do bývalé Šroubárny, čímž se sníží hluková zátěž,“ řekl v prosinci žateckým zastupitelům ředitel žateckého závodu Čeněk Lamač.

Součástí investice bude nejen nová expediční hala, ale také tři další výrobní linky, které mají doplnit ve výrobní hale již dvě fungující linky. Závod vyrábí zvukově izolační prvky do automobilů, jeho činnost ale už několik let kritizují obyvatelé z okolí. Výrobou se zabývají také kontrolní orgány státní správy – krajské hygienické stanice, stavebního úřadu, České inspekce životního prostředí i dalších institucí. Ti všichni už se k záměru s názvem „Dodatečné povolení areálu HP-Pelzer, Žatec“ vyjadřovali, stejně jako občané, kteří žijí v blízkosti závody, nebo spolek VPN 2016, jenž provoz dlouhodobě kritizuje. Nejčastější výtky směřují na hluk, zápach či dopravní zátěž.

I těmito vlivy se zabývá právě proces EIA, tedy Posuzování vlivů  a koncepcí na životní prostředí. Povolení má zajistit, aby závod mohl dál provozovat svou výrobu, ale zároveň negativně neovlivňoval život obyvatel v okolí.

„V dokumentaci byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného negativního ovlivnění životního prostředí. Vzhledem k charakteru úprav a charakteru provozu lze konstatovat, že záměr nezpůsobí významné zhoršení emisních a hlukových vlivů, podmínek v blízkém okolí záměru, ba naopak po realizaci nápravných opatření dojde především ke zlepšení stávající hlukové zátěže a eliminaci pachů,“ shrnula svá zjištění v závěru doplněného dokumentu, Daniela Pačesná, která dokument zpracovává.

Zdůraznila ovšem, že je nutné ze strany investora a provozovatele žatecké závodu právě dodržování všech opatření. „Předpokladem je plnění navrhovaných opatření v době přípravy, realizace a provozu záměru. Základním požadavkem je přísná technologická kázeň ze strany provozovatele a přípravná fáze zpracovávaných projektových dokumentací,“ uvedla D. Pačesná. Tomáš Kassal

 

Datum vložení: 28. 12. 2020 8:09
Datum poslední aktualizace: 28. 12. 2020 8:13
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz