město Žatec
Královské město

Radnice hledá pracovníka na vyhledávání dotací

Radnice

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa pro vyhledávání dotací vyhlašuje Městský úřad Žatec. Přihlášky lze podávat do 22. června, s nástupem se počítá od července 2018.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

DOTACE

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec

Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. v platném znění): platová třída 10

Popis činnosti pracovního místa:

Aktivní vyhledávání dotačních výzev a příležitostí. Odpovídá za zapojení města do dotačních investičních
i neinvestičních programů státu, získávání dotací ze strukturálních fondů EU a jiných poskytovatelů dotačních titulů
v oblasti strategického rozvoje města. Trvale zjišťuje veškeré možnosti financování investic, oprav, rozvojových programů města a jiných projektů a činí potřebné kroky k využití těchto příležitostí. Zajišťuje realizaci rozvojových programů, odpovídá za dodržení podmínek, za kterých jsou dotace přidělovány a za vyúčtování přijatých dotací. Vede
s tím spojenou agendu a administrativu. Aktivně spolupracuje v rámci dotačních výzev a výběrových řízení.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,

 • minimální věk 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • morální a trestná bezúhonnost,

 • znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).

Ostatní předpoklady:

 • VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (výhodou obor se zaměřením na veřejnou správu či dotační politiku),

 • ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

 • komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,

 • výhodou znalost zákona o veřejných zakázkách; praxe v oblasti psaní a vyúčtování dotací,

 • výhodou zkušenosti a znalosti z oblasti dotačního řízení a vedení projektů; znalost OPŽP, SZIF, SFDI, MŠMT, MMR, IROP a další,

 • analytické a kreativní myšlení s výraznou orientací na cíl,

 • znalost AJ; znalost dalších jazyků výhodou,

 • řidičský průkaz skupiny B,

 • předpokládaný nástup 7/2018.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:

Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,

 • ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.

Nabízíme:

Pružnou pracovní dobu; 5 týdnů dovolené; stravenky; 4 dny zdravotního volna (sick day); příspěvek na kulturu, sport, rehabilitaci a vzdělávání; příspěvek na vitaminové doplňky či očkování.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:

Městský úřad Žatec

Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky

nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 22.06.2018 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.

Obálku označte heslem „výběrové řízení – dotace“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním
a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

V Žatci dne 05.06.2018

Radnice

 

Datum vložení: 5. 6. 2018 10:58
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2018 11:02
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz