město Žatec
Královské město

STAROSTKA HLÁSÍ K 24.03.2020 (ve 12.00 hod.)

Žatec

Souhrn dosavadních událostí a opatření v Žatci v souvislosti s aktivitami proti šíření koronaviru.

Funkční telefonní čísla:

Kontaktní linka pro seniory a ohrožené skupiny - 720 972 866 nonstop, 725 957 166 ve všední dny od 8 do 17 hodin.

SeniorTaxi - 415 710 295 

Kontaktní telefonní čísla:

MěÚ Žatec: 724 043 786, 724 050 410, 724 000 394

Školství: 724 808 604

Kultura : městské divadlo 415 710 519, městská knihovna 415 243 243, 725 877 781, regionální muzeum 608 200 697.

Pro informování obyvatel využíváme:

 • webové stránky města – www.mesto-zatec.cz

 • facebookové stránky Zpravodaj Žatec a Turistického informačního centra Žatec

 • roznášku informačních letáků, která proběhla 20.03. a proběhne 24.03. v počtu 4 tis. ks (včetně místních částí)

 • regionální tisk

 • dobrovolníky

Krizový štáb: 11.03.2020, 13.03.2020, 16.03.2020, 20.03.2020

Stručný výtah z denních činností :

10.03.2020

- pořízení dálkově odečitatelných teploměrů do Mateřských škol, Městské policii, Domova pro seniory

- uzavřeno Městské divadlo a kino Žatec, sauna, muzeum

- zrušeno vítání občánků

- pozastaveno pořádání městských akcí

- zveřejněna funkční telefonní čísla na webu

11.03.2020

- přistoupilo se k monitorování počtu dětí v mateřských školách

- proběhla bezpečnostní rada města Žatec spolu s krizovým štábem (Hamousová, Špička, Šmeráková, Pešek, Svoboda, Staněk, Ibl, Dušková, Sedláková, Solar, Trávníček, Dobruský, Hamala, Bem, Galló, Martínek, Trojánek, Zetek, Jurnečka)

- starostka předala zjištěné informace z okresní hygienické stanice Louny

- dále řešena připravenost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a města Žatec, informace ředitele nemocnice

- konzultace s jednotlivými členy o provozu mateřských škol

- proběhla schůzka s ředitelkami/ředitelem mateřských škol ohledně dalšího provozu

- uveřejnění informací na webových stránkách města

12.3.2020 – vyhlášení Nouzového stavu

dotaz na konkrétní situaci – aktuální stav na Hygienu - Louny, Ústí nad Labem

 • monitorování počtu dětí v MŠ

 • zavření městské knihovny

 • navýšená objednávka dezinfekčních prostředků

 • informace starostů obcí ORP

 • zřízena a zveřejněna kontaktní linka pro seniory

 • 14.40 hod opakovaný tel. dotaz na okresní hygienickou stanici

 • v 18.50 hod na webových stránkách města zveřejněna oficiální informace pro občany

13.3.2020

- telefonický dotaz na okresní a krajskou hygienickou stanici

- jednání krizového štábu

- monitorování osob na venkovních hřištích městskou policií a zástupci města – max. 30 osob (hřiště zatím otevřena)

- proběhla schůzka s ředitelkami/ředitelem mateřských škol ohledně dalšího provozu, na základě výzvy krajského krizového štábu zatím ponechány v provozu, každý den monitorování počtu dětí

- ve 13.30 hod. zveřejněny informace na web města, včetně důležitých telefonních čísel

14.3.2020

- po hodině monitorování počtu osob na dětských hřištích (městská policie se střídá v monitorování se zástupci města)

- montáž web kamery na sportoviště za koupalištěm (přehled o počtu osob na hřišti)

- linka pro seniory – nonstop provoz

- od 13.00 hod. ředitel nemocnice a starostka města urgují zajištění respirátorů do nemocnice – pomohl hejtman Ústeckého kraje a ředitel záchranné služby Ústeckého kraje, auto z nemocnice je přivezlo v 18.30 hod.

- aktualizace informací na web města

15.3.2020

- v 10.30 hod. dotaz na krajskou hygienickou stanici

- 12.20 hod. opakovaný dotaz v souvislosti s  karanténou

- po 13.00 hod. telefonické informace ředitelkám MŠ ve městě

- průběžné monitorování počtu osob na hřištích (po hodinových intervalech)

- v 17.00 hod. urgence výsledků odběrů krve na statním zdravotním ústavu

- od 20.50 hod. telefonické informace ředitelům MŠ (provoz na 16.3.zatím zachován)

16.3.2020

- od rána MHD v Žatci zdarma

- 4.00 hod. předány ochr. pomůcky řidičům MHD

- 6.30 hod. konzultace s ředitelem domova pro seniory – péče o seniory

- 6.45 hod. informace, pokyny, požadavky – technické služby města blokové čištění, značení ulic a další

- 7. 20 hod. firma Koito dotaz na provoz mateřských škol

- 13.00 hod. jednání Krizového štábu

- 14.30. hod. jednání Rady města – rozhodnutí o prodloužení splatnosti poplatků městu Žatec (do 30.6. 2020), určená MŠ pro péči o děti (vybrané profese) a ostatní děti, jejichž rodiče musí chodit do zaměstnání, určení školy pro péči o děti od 7 do 10 let,

- telefonický dotaz na okresní a krajskou hygienickou stanici

- 19.00 hod. zveřejněny aktuální informace na webu

- avízo ředitele nemocnice o možném usměrňování vstupu do areálu nemocnice

17.3.2020

- 9.50 hod. dotaz na okresní hygienickou stanici

- poslány dotazy a požadavky k jednání Krizového štábu Ústeckého kraje

- 10.27 hod dotaz na ředitele HP Pelzer na vydaná opatření podniku

- informace na webu města - nákup a léky pro seniory „Dovoz jídla všem“

18.3.2020

- 9.40 hod. telefonický dotaz na ministry - p. Maláčovou a p. Plaga ohledně ošetřovného

- požadavek na krajský krizový štáb – urgentní potřeba ochranných prostředků

- 8.00 hod. dotaz armády ČR na možnost poskytnutí roušek

- 9.15 hod. tel. dotaz na epidemiologii, včetně dotazu na posílení odběrných míst

- 10.00 hod. jednání krajského krizového štábu

- předání informací z jednání KŠ starostům obcí ORP, informace o předání ochr. prostředků následující den

- 11.40 hod. objednání 2 tis ks šitých roušek, dále objednání 20 tis. ks jednorázových roušek – lhůta dodání cca 5-7 dní

- 13.00 hod. ředitel nemocnice informoval že od 19.3. 2020 bude usměrňován vstup do nemocnice, domluvená spolupráce s městskou policií a dobrovolnými záchranáři – nutnost zajistit ochranné pomůcky

- 13.20 hod. požadavek starostovy města Loun na poskytnutí respirátorů pro nemocnici Žatec

- rozvoz informací do místních částí města – letáky

- 16.50 hod. informace z krizového štábu Ústeckého kraje o přidělení ochranných prostředků – vyzvednutí druhý den v od 7.00 hod. v Ústí nad Labem

- 19.00 hod. rozdělení ochranných pomůcek obcím ORP + Žatec

- informace na web města v 19.14 hod.

19.3. 2020

- 7.00 hod. vyzvednutí ochranných prostředků v Ústí nad Labem, od 12.00 hod. přední starostům ORP Žatec

- 8.40 hod. zveřejněny informace o usměrňování u vstupu do areálu nemocnice

- 9.25 hod. poptáváme respirátory pro lékaře

- 9.40 hod. dotaz na armádu, zda se budou podílet při usměrňování vstupu do nemocnice

- 10.50 hod. rozdělení dodaných roušek, dodáno 1250 ks jednorázových roušek, 150 ks lepších roušek a 20 ks roušek FFP 1 – musí být rozděleno mezi 28 tis obyvatel!!

- 13.50 hod. jednání s poradnou pro integraci cizinců – téma agenturní pracovníci, kteří by mohli zůstat ve městě bez práce

- 14.00 hod. ověření ohledně provozu ordinace pediatra – starosta Kryr a Podbořan

- 15.00 hod. žádost o informace od ministra vnitra – možné odjezdy cizinců, platnost pobytu, atd….

- opakovaná aktivita zajistit respirátory a roušky pro pediatry, spolupráce s MUDr. Bedenkovou

- 15.30 hod. opakované dotazy na firmu HP Pelzer na omezení výroby

- dodání roušek od KÚ pro školská zařízení

- 16.00 hod. koordinační schůzka za účasti ředitele MP ohledně agenturních pracovníků, kterým končí práce v podnicích v Žatci a okolí

- 17.00 hod. telefonáty na ambasády k žádosti o informaci o možnosti repatriace

- 18.00 hod. sjednání schůzky s koordinátory agenturních pracovníků a ubytovatelem

-  19.00 hod. zajištění tlumočníků pro překlady

- 20.00 hod. finální podoba letáků pro agenturní pracovníky a žádost o překlad

- 21.30 hod. konzultace se starostou města Postoloprty

20.3.2020

- 4.00 hod. předání roušek řidičům MHD

- 6.25 hod. konzultace s ředitelem nemocnice – žádost o předání předmětu ústředního krizového štábu – p. Prymula

- 7.00 hod. tel. se starostou města Postoloprty (f. Yanfeng)

- 7.10 hod. předání ochr. prostředků do mateřských škol

- 9.00 hod. jednání s koordinátory agenturních pracovníků, ubytovatelem a šéfem poradny pro integraci cizinců Ústeckého kraje – přeložené informace (ukrajinština, ruština, rumunština, maďarština), kontaktní čísla, odjezdy z ČR, ambasády – cílem je, aby ve městě nezůstali osoby bez práce a ubytování. Předám kontakt na potřebu sezonních prací – chmel

- 10.00 hod. zahájení roznosu informačních letáků seniorům dobrovolníky a odborem sociálních věcí, rozvoz i do místních částí města

- 10.30. hod. pravidelný dotaz na hygienickou stanici

- 13.00 hod. jednání krizového štábu – předání roušek pro JSDH a HZS, nemocnici 20 ks FFP 2 (více ks není k dispozici)

- na KŠ řešené mimo jiné kontroly lidí bez roušky – jaké jsou možnosti postupu – kontaktovat PČR

- 13.58 hod. z facebooku zjištěna informace o uzavření pohotovosti v Lounech

- 15.00 hod. telefonát hejtmanovi Ústeckého kraje, řešení problému zavření Lounské pohotovosti předání informace o jejich požadavcích na ochr. prostředky, žádost o dodání respirátorů minimálně FFP 2

- 15.30 hod. žádost p. Severovi – vedoucí odboru zdravotnictví KÚ o vybavení ochr. prostředky pro zdravotníky

- 15.30 hod. komunikace s provozovatelem Lounské pohotovosti

- 16.00 hod. zajištění objednávky ochr. prostředků

- 17.30 hod. předání respirátorů pro pediatry

- v 18.38 hod. zveřejněny informace na web o úpravě jízdního řádu MHD a informace o koordinaci dobrovolníků

- v 19. 47 hod. zveřejněny aktuální informace na web města

21.3.2020

- 9.34 hod. tel. na hygienickou stanici

- 10.00 hod. předání materiálu k výrobě roušek do obce Stroupeč – 100 ks

- 13.00 hod. telefonáty ředitelům základních škol – zajištění ochr. štítu z kabinetů chemie pro zdravotníky

- v  15.21 hod. zveřejněny aktuální informace na web města

22.3.2020

- - 8.17 hod. ředitelem nemocnice a starostka předávají požadavek MUDr. Prymulovi a ministrovi zdravotnictví – reakce z jejich strany v nařízení měli na mylsi především velké nemocnice

- 9.07 hod. starostka předává požadavek p. Severovi

- 9. 20 hod. informace na webu

- 9.26 hod. reakce MUDr. Prymuly zásobování ochr. prostředky má na starosti ministerstvo a kraj

- 9.37 hod. reakce ústeckého kraje – kraj nemá požadované prostředky FFP 3, FFP 2 budou v pondělí v malém množství

- 10.00 hod. konzultace ředitel nemocnice - provedl objednávku na ochranné štíty pro pediatry

- 11.40 hod. ředitel nemocnice konzultace – případné ubytování pro zdravotníky

- 13.30 hod. žádost o schůzku, která proběhla se zástupci agenturních pracovníků

- během soboty a neděle průběžně vyřizovány telefonáty se seniory – služby dle požadavků (nákup, předání roušek)

- v průběhu dne vyzvednuty v obci Stroupeč ušité roušky

23.3.2020

- 8.16 hod. konzultace obec Blatno

- 9.10 hod. dotaz MŠ Alergo – lze objednat nano textilie k výrobě roušek

- 9.30 hod. dotaz na hygienickou stanici

- 9.35 hod. řešení OČR - mateřská škola, pediatři

- 10.00 hod. doplnění hyg. prostředků do otevřené mateřské školy

- 11.00 hod. zadání dotisku informačních letáků

- jednání Rady města : navýšení fin. prostředků v rámci krizového řízení

- 13.28 hod. konzultace Podbořany - starosta

- 13.50 hod. převzetí roušek MP od vietnamské komunity

- 14.00 hod. telefonát se záchranáři – požadavek na ochr. prostředky a žádost o malý finanční příspěvek

- 15.30 hod. převzetí fin. daru 10 tis Kč pro záchranáře a 10 tis Kč pro JSDH, dále 140 ks roušek od vietnamské komunity – peníze obratem předány

- 15.50 hod. konzultace Blatno

- 16.50 hod. - 36 ks roušek předáno do Žatecké teplárenské

- 17.00 hod. převzatá dodávka letáků (domluvená distribuce na úterý a středu)

- od 16.50 hod. zpracování informací a pokynů na základě zasedání vlády

- 19.15 hod. zveřejnění informací na webu

- 19.30 hod. předání 60 ks roušek do Žatecké pekárny

- během dne postupně přebírány požadavky na distribuci roušek od občanů

- roušky pro občany jsou rozváženy každý den

Spolupracujeme mj.:

nemocnice a lékaři, záchranáři, městská policie, dobrovolní hasiči, švadlenky – profesionální i amatérské, dobrovolníci, vietnamská komunita, místní spolky a sdružení, v rámci města vzájemně

 

Není to jen o starostce, je spousta dalších, kteří pomáhají se zvládáním situace současných dnů. Za to patří všem opravdu velké poděkování.


Mgr. Zdeňka Hamousová

starostka

Žatec

Datum vložení: 24. 3. 2020 13:46
Datum poslední aktualizace: 25. 3. 2020 12:27
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice sloup

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz