Oznámení o omezení a přesunu 

 

Elektronická úřední deska

nám. 5. května 127, 438 01 Žatec 

(služebna městské policie)

 

Radniční věž

uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce

 

Tímto se omlouváme za případné vzniklé potíže a děkujeme za pochopení.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

SVS v centru Žatce vymění část vodovodu a kanalizace pro stovku obyvatel

Typ: ostatní
SVSSeveročeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Žatci, v ulici Josefa Hory a na náměstí 5. května, provede rekonstrukci kanalizace v délce 90,10 metrů a vodovodu v délce 242 metrů pro cca 100 napojených obyvatel. S pracemi souvisí aktuální omezení dopravy, tedy zákaz průjezdu části náměstí a omezená možnost parkování.

Vodovod v této lokalitě byl uveden do provozu v roce 1955. Je již dožilý s narůstajícím počtem poruch. Kanalizace pochází z roku 1956.

Stavba proběhne jak otevřeným výkopem, tak vzhledem k lokálním podmínkám také s použitím bezvýkopové metody pro část pokládky vodovodního potrubí.

Pro kanalizaci bude použito potrubí z kameniny DN 300. Součástí stavby je i přepojení všech kanalizačních přípojek. Pro vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny DN 100 a DN 150. Zároveň dojde k přepojení 18 ks vodovodních přípojek z vysokohustotního polyetylenu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. dubna 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Vlastní stavební práce začínají v těchto dnech. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 1. října 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 32 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 174,5 mil. korun bez DPH.

SVS


Vytvořeno: 12. 4. 2019
Poslední aktualizace: 12. 4. 2019 09:27
Autor: Tomáš Kassal