město Žatec
Královské město

Žatec bude hospodařit s více než půlmiliardou korun

Ilustrační foto

Město Žatec má v roce 2021 hospodařit s částkou přes 524 milionů korun. Rozpočet schválilo na svém prosincovém jednání Zastupitelstvo města Žatec.

Do Nového roku Žatec vstupuje s tím, že počítá s příjmy 403,9 milionu Kč, s výdaji 524,2 milionu korun a s odvodem do sociálního fondu ve výši 2,6 milionu Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji, včetně odvodu do sociálního fondu, je 122.9 milionu korun.

„Rozpočet byl sestaven jako schodkový s tím, že rozdíl mezi výdaji a příjmy bude krytý financemi, které přejdou z přebytku hospodaření,“ vysvětlila zastupitelům Monika Naxerová z finančního odboru radnice.

K vyrovnání rozpočtu pro rok 2021 přispějí dvě základní položky: První jsou finanční prostředky (zhruba 79 milionů Kč), které byly rozpočtově uvolněné v roce 2020, ale v tomto roce nebyly plně či částečně vyčerpané a přesouvají se na rok 2021. Druhou jsou finance ve výši 43,8 milionů Kč, jež budou buď přijaté nad rámec rozpočtu roku 2020 nebo se je podařilo ušetřit.

V průběhu roku 2021 se výše rozpočtu města může měnit, a to prostřednictvím rozpočtových opatření, schválených radou či zastupitelstvem města dle jejich výše či charakteru.

Rozpočet na rok 2021 je schválen ve zhruba stejné výši jako loni (pro rok 2020 byl schválen ve výši 512 mil. Kč). Kvůli očekávaným nižším daňovým příjmům byl již v minirozpočtových výborech připravován tak, aby se příliš nezvyšoval. „Poselství rozpočtu roku 2021 je snaha držet se rozpočtu roku 2020 a nezvyšovat jej,“ potvrdil radní Pavel Pintr.

Návrh rozpočtu města byl zpracován podle harmonogramu tvorby rozpočtu, který byl schválen na jednání rady města dne 31.8.2020. Na přípravě rozpočtu na rok 2021 se podíleli příslušní příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu, ředitelé příspěvkových organizací či ředitelé organizačních složek města. Po jeho projednání v tzv. minirozpočtových výborech (tvořeny členy zastupitelstva - složení schváleno zastupitelstvem dne 24.9.2020) byla provedena jeho sumarizace a konečná úprava, kterou provedl finanční odbor městského úřadu. Návrh rozpočtu na rok 2021 byl poté projednán na jednáních rady města ve dnech 23.11.2020 a 7.12.2020 a předložen ke schválení na jednání zastupitelstva města dne 17.12.2020.

Návrh rozpočtu města byl před projednáváním v zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce. Tomáš Kassal

 

Datum vložení: 22. 12. 2020 14:11
Datum poslední aktualizace: 22. 12. 2020 14:13
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz