město Žatec
Královské město

Změna živnostenského zákona – realitní zprostředkování

Ilustrační foto

Dne 3. 3. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), který mimo jiné mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a byl ve Sbírce zákonů publikován dne 17. 2. 2020.

Novou právní úpravou se zařazuje činnost realitního zprostředkovatele do vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a stanovuje se odborná způsobilost pro tuto živnost spočívající ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci.

Dále v souvislosti s touto změnou se stanovuje podmínka bezúhonnosti, kterou musí splňovat jak podnikatel – fyzická osoba, tak také u právnické osoby skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Současně se vázaná živnost „Realitní zprostředkování“ zařazuje do přílohy č. 5 k živnostenskému zákonu, která obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost ve smyslu § 7 odst. 6 živnostenského zákona, a to nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování, tj. do 3. 3. 2022 včetně. Jedná se o dočasné opatření umožňující průběh, resp. kontinuitu podnikatelské činnosti do doby, než podnikatel zajistí, aby všechny fyzické osoby, které fakticky činnost realitního zprostředkovatele vykonávají, splňovaly požadavky odborné způsobilosti podle přílohy č. 5 k živnostenskému zákonu.

Dle § 25, zákona o realitním zprostředkování, bodu 1 přechodných ustanovení k novele živnostenského zákona je podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ (a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat), povinen před uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. do 3. 9. 2020 včetně, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti. Doložení praxe se podle § 7 odst. 2 živnostenského zákona u transformace živnosti nevyžaduje. Pokud podnikatel tak neučiní ve stanovené lhůtě, jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování zaniká. Dále dojde ke změně názvu oboru činnosti u živnosti volné z oboru č. 58. „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“, na obor č. 58. „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“.

Ohlášení vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ podnikatelem, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, nepodléhá správnímu poplatku.

Pavlína Bednárová,

vedoucí odboru správních činností,

obecního živnostenského úřadu

Ilustrační foto

Datum vložení: 3. 3. 2020 11:25
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2020 11:30
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz