město Žatec
Královské město

Zprávy z jednání rady města

Zprávy z jednání rady města

Krátké informace z jednání Rady města Žatce, které se uskutečnilo v pondělí 10. června 2024:

Rada města schválila rozpočtové opatření 475 tisíc korun, a to zapojení účelové neinvestiční dotace do rozpočtu města. Jde o příspěvek Ministerstva vnitra na akci Barevný Žatec 2024, která proběhla 25. května.

Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření 35 milionů Kč na financování dalších etap investiční akce Rekonstrukce veřejného osvětlení v Žatci. Město využije na tuto investici, jež má celá skončit v roce 2025, také dotace z programu Národního plánu obnovy.

Rada města projednala závěrečný účet města a doporučila zastupitelstvu vyjádřit souhlas s hospodařením města za rok 2023. Zároveň radní doporučují zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu nezávislého auditora s vyjádřením, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Rada města schválila zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby Parkování pod Nákladní ulicí. Stavba pro zhruba 70 vozidel by mohla proběhnout ještě do konce letošního roku.

Rada města schválila zhotovitele veřejné zakázky na opravu kaple sv. Anny v Bezděkově, kterou má provést společnost Vobas. Rada města zároveň schválila rozpočtové opatření ve výši 5,5 milionu Kč, a to uvolnění financí na opravu kaple z investičního fondu města.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z IROP na akci Hradby v Žatci – I. etapa. Radní zároveň schválili spolufinancování projektu. Město zároveň usiluje o dotaci na tuto investici z Fondu Ústeckého kraje.

Rada města schválila výsledek výběrového řízení na ředitele Regionálního muzea K. A. Polánka a do funkce jmenovala Ing. Evu Butkovou s nástupem od 15. července. Eva Butková nahradí na místě ředitelky příspěvkové organizace Radmilu Holodňákovou, která se vzdala funkce na začátku roku. (kas)

Datum vložení: 11. 6. 2024 12:10
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2024 12:11
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz