město Žatec
Královské město

Zprávy z jednání rady města

Zprávy z jednání rady města

Krátké zprávy z jednání Rady města Žatce, která proběhla v pondělí 25. září 2023.

Rada města schválila účelovou neinvestiční dotaci na částečnou úhradu vzdělávacího projektového týdne Žatec – město chmele. Částka pomůže s pokrytím nákladů na projekt, který zajišťuje Chmelařství, družstvo Žatec, a jehož se zúčastnili žáci pátých ročníků ZŠ Komenského alej.

Rada města schválila zvýšení provozního příspěvku na rok 2023 pro MŠ Bratří Čapků. Finance ve výši 744 tisíc pokryjí zvýšené náklady, které má mateřská škola s vytvořením nové dětské skupiny (bývalé jesle).

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 70 tisíc Kč na zajištění služby Senior Taxi v Žatci. Na Senior Taxi bylo letos v rozpočtu vyčleněno 250 tisíc Kč, které už jsou ale díky velkému zájmu klientů téměř vyčerpány. Ke službě je v Žatci přihlášeno 558 seniorů.

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 1,4 milionu Kč na projektovou dokumentaci projektu Hradby v Žatci 2. etapa a zároveň schválila výběr zhotovitele projektové dokumentace, jímž bude kancelář Designprojekt. Druhá etapa rekonstrukce a oživení městských hradeb se bude týkat svahu pod pivovarem, a to v úseku od Kněžské brány po Nádražní schody. (kas)

Datum vložení: 26. 9. 2023 16:31
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2023 16:33
Autor: Tomáš Kassal

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz