město Žatec
Královské město

Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektech č.p. 126 a 127 v Žatci

Stavební úpravy objektu řeší opravu dvou vzájemně stavebně propojených budov s označením č.p. 126 a 127 v Žatci.

Stavební úpravy objektu řeší opravu dvou vzájemně stavebně propojených budov s označením č.p. 126 a 127 v Žatci. Obě budovy jsou kulturními památkami. Změnou dispozice bude vybudováno celkem 8 bytových jednotek ve dvou nadzemních podlaží s tím, že technické zázemí bytových jednotek se bude nacházet v suterénním prostoru. V přízemí bude vybudováno celkem 6 malometrážních bytových jednotek o rozměru 3 x 2+kk, 1+1 a 2 x garsoniéra, z čehož 1 bytová jednotka bude uzpůsobena pro bezbariérové užívání. Bytové jednotky v přízemí budou přístupné z náměstí 5.května, resp. z průjezdu v č.p. 127, který je společný s Městskou policií Žatec. V patře budou vybudovány 2 motivační bytové jednotky o rozměru 3+1 a 2+kk. Jednotky v patře budou přístupné z Hošťálkova náměstí, po předloženém schodišti. Využití prostor budov, se tak nemění, ve stávajícím stavu převládá využití stavby k bydlení (až na nebytový prostor v 2.NP č.p. 126, kde v minulosti sídlila projektová kancelář), v části č.p. 127 již nyní sídlí Městská polici Žatec (v této části se pouze vyřeší přepojení plynového vytápění na dálkový horkovod). V rámci stavebních úprav dojde ke stavebním zásahům na fasádě č.p. 126, kde v době socialismu došlo k nelogickému rozbití symetrie ve svislých okenních osách. V novém stavu bude tato chyba napravena a jižnímu průčelí objektu č.p. 126 bude navrácen reprezentativní vzhled - symetrický, podle svislé osy vchodových dveří, resp. bude navrácen vzhled průčelí před rokem 1900 (viz fotografie ve SHP). Dojde také k architektonickému zkrášlení fasád obou budov obnovením architektonických plastických prvků fasád. Konkrétně dojde k obnově šambrán kolem okenních otvorů, nárožní bosáže, dojde k výškové úpravě nivelety soklové partie, apod. Plochy fasád obou č.p. budou nově natřeny dle návrhu barevnosti fasád. Celý obnovený architektonický výraz fasád, vč. barevného návrhu obou č.p. vychází opět z dochované fotodokumentace, která zachycuje budovy před rokem 1900 a jenž je doložena ve SHP. Dále v rámci rehabilitace obou budov dojde k jejímu odvlhčení použitím systému provětrávaných podlah a systému elektroosmózy. Budova s č.p. 126 bude nově opatřena novou střešní krytinou – keramickými bobrovkami v režném odstínu v šupinovém krytí, původní betonová skládaná krytina bude demontována (přičemž na budově č.p. 127 byla krytina již v minulosti vyměněna). Obnovena budou také volská oka. Domy jsou ve stávajícím stavu připojeny na přípojky kanalizace, vodovodu, elektroinstalaci a plynovod. V novém stavu bude zrušena přípojka plynovodu a nově bude zřízena přípojka teplovodu, která bude tažena z č.p. 137 (skrze dvůr). Ostatní přípojky zůstanou neměnné, tedy stávající, bez dalších úprav. V restaurátorském režimu dojde k opravení vstupního pískovcového portálu v č.p. 126 a kamenné desky nad vchodem.

Investor: Město Žatec
Termín realizace: leden 2023 - leden 2024
Zhotovitel: VOBAS s.r.o.
Technický dozor stavebníka: Pavel Schaller
Předpokládaná cena stavby: 22,5 milionu Kč bez DPH

Přílohy

Barevná řešení.pdf

Barevná řešení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 830,34 kB

1.NP Pouze Půdorys.pdf

1.NP Pouze Půdorys.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,65 MB

2.NP Pouze Půdorys.pdf

2.NP Pouze Půdorys.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,55 MB
Datum vložení: 30. 1. 2023 10:41
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2023 11:46
Autor: Ing. Ingrid Martincová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz