Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289

21. 11. 2017 Zobrazit více

Marketing cestovního ruchu - Žatecká chmelařská oblast - Chrám Chmele a Piva

Marketing cestovního ruchu - Žatecká chmelařská oblast - Chrám Chmele a PivaNa projekt s realizací v letech 2014 a 2015  byla získána dotace ze strukturálního fondu ERDF ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, maximálně však 777.160,95 Kč.

26. 11. 2014 Zobrazit více

Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Městském úřadu Žatec

Zefektivnění řízení lidských zdrojů na Městském úřadu ŽatecV červnu letošního roku byla ukončena realizace projektu č. CZ.1.04/4.1.01/57.00100 týkající se oblasti zefektivnění systému řízení vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo nastavení systému efektivnějšího vzdělávání, odborné přípravy a rozvoj zaměstnanců na Městském úřadu Žatec, a tím zvýšení výkonnosti úřadu, kvality a efektivity řízení a poskytovaných služeb občanům města.

2. 7. 2012 Zobrazit více

Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu Města Žatec

Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu Města ŽatecV listopadu 2010 zahájilo Město Žatec nový projekt k vybudování technologického centra a zajištění vnitřní integrace úřadu. Projekt vychází ze zásadních strategických dokumentů týkajících se realizace eGovernmentu v ČR, respektive ve veřejné správě. Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Město Žatec na tento projekt získalo dotaci cca 4 100 000,- Kč. Doba trvání projektu je 18 měsíců.
Zpráva o aktuálním stavu projektu
Integrovaný operační program

16. 4. 2012 Zobrazit více

Stránka

  • 1