město Žatec
Královské město

program

Program

 

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu
 5. Vystoupení veřejnosti
 6. Kontrola usnesení zastupitelstva města
 7. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
 8. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
 9. Žatecká teplárenská, a.s. - jmenování člena dozorčí rady
 10. Žatecká teplárenská, a.s. - smlouva o výkonu funkce
 11. Technická správa města Žatec, s.r.o. - jmenování členů dozorčí rady společnosti
 12. Převod majetku z Technických služeb města Žatec, p.o.
 13. Smlouva o nájmu a omezení užívání části silničního pozemku
 14. Informace o investičních akcích
 15. Splnění podmínek kupních smluv, lokalita Pod Kamenným vrškem
 16. Smlouva o zřízení věcného břemene - stavba Žatec - opuštění TS Kroblův mlýn
 17. Prodej části pozemku p.p.č. 60_1 v k.ú. Žatec
 18. Prodej pozemku st.p.č. 115_2 v k.ú. Bezděkov u Žatce
 19. Prodej pozemku st.p.č. 125_2 v k.ú. Bezděkov u Žatce
 20. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - st.p.č. 233, 234 a 235 k.ú. Žatec
 21. Povolení výjimky z počtu dětí na třídě na školní rok 2016-2017
 22. Žádost o pokračování činnosti tří přípravných tříd při ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
 23. Přijetí věcného daru
 24. Souhlas s přijetím darů v roce 2016 - PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
 25. Uzavření nájemní smlouvy - byty v DPS
 26. Zápis z komise pro kulturu a cestovní ruch, finanční příspěvky ostatním organizacím na rok 2016
 27. Zápis z komise pro výchovu a vzdělávání, finanční příspěvky ostatním organizacím na rok 2016
 28. Volby
 29. Volba členů finančního výboru zastupitelstva města
 30. Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města
 31. Souhlas s přijetím daru pro PO Chrám Chmele a Piva CZ
 32. Různé
 33. Diskuze a podněty
 34. Usnesení a závěr
další aktuálně předkládané materiály na jednání

Jarní burza věcí na Hošťálkově náměstí v Žatci

Prodej objektu č.e. 2554 ul. Jaroslava Vrchlického v Žatci

Smlouva se společností DARUMA, s.r.o. v Rakovníku

Užití znaku Města Žatec v rámci projektu MAS Vladař o.p.s. - Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016

Vzdání se funkce
 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Žatecký orloj

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz