město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Informace o investičních akcích

08. Prodej pozemků v k. ú. Žatec

09. Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 4641_6 v k. ú. Žatec

10. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - st. p. č. 565 k. ú. Žatec

11. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - st. p. č. 7-2 a p. p. č. 289 k. ú. Velichov u Žatce

12. Rozpočtová změna - projekt Revitalizace památky č. p. 1 - Radnice města Žatce

13. Rozpočtová změna - DPH

14. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

15. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

 

Další aktuálně předkládané materiály na jednání:

16. Umístění mobilního kluziště

17. Nabytí nemovitostí v k. ú. Žatec

18. Nabytí pozemků p. p. č. 4578-265, p. p. č. 4578-39 a p. p. č. 6283-1 vše v k. ú. Žatec do majetku města

19. Nabytí pozemku p. p. č. 394-3 v k. ú. Velichov u Žatce do majetku města

20. Prodej bytové jednotky č. 1678-11 v Žatci

21. Územní plán Žatec - nové návrhy na změny

22. Návrh na změnu využití objektu bývalé vojenské věznice

23. Rozpočtové změny od 01.07. do 30.09.2016

24. Rozpočtová změna - uvolnění rezervy příspěvkové organizaci Regionální muzeum K. A. Polánka

25. Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny - rozpočtová změna a uložení odvodu z investičního fondu

26. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

27. Obecně závazná vyhláška - školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Žatec

Příprava podání žádosti o poskytnutí podpory z II. výzvy Ministerstva zemědělství v rámci programu 129 290...

Finanční spoluúčast na projektu Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, šaten a sociálního zázemí, modernizace povrchů hřišť

Kontejnery - podání žádosti o dotaci - spolufinancování - revokace a doplnění

Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz