město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Rozpočet Města Žatce na rok 2017

07. Statut Sociálního fondu Města Žatec

08. Rozpočtová pravidla 2017

09. Rozpočtový výhled Města Žatce na období 2018 - 2019

10. Investiční plán 2017

11. Kontrola usnesení zastupitelstva města

12. Informace o investičních akcích

13. Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 720-7 v k. ú. Žatec

14. Prodej části pozemku zahrady p. p. č. 4380-3 v k. ú. Žatec

15. Záměr prodat pozemek trvalý travní porost p. p. č. 3696-2 v k. ú. Žatec

16. Nabytí nemovitostí v k. ú. Žatec

17. TSMŽ, PO - zřizovací listina

18. Rozpočtová změna - realizace energetických úspor

18a Rozpočtová změna - Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci - dodatečné zateplení a výměna oken

19. Rozpočtová změna - Dočesná 2016

19a Rozpočtová změna - Silvestr 2016

20. Klub LAA Žatec - žádost o účelovou neinvestiční dotaci na úhradu provozních nákladů letiště Macerka

21. Návrh Dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

22. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujích hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu

23. Jmenování člena dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.

24. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

25. Smlouva o vzájemném finančním vypořádání provozu bazénu u Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické, Žatec, příspěvková organizace na rok 2017

26. Snížení příspěvku zřizovatele - PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

27. Odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů

28. Příprava podání žádosti o dotaci z 1 výzvy Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech

29. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků

30. Kontejnery - informace o podání žádosti o dotaci

31. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

32. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládané materiály na jednání:

Zápis z jednání finančního výboru

Rozpočtová změna - UNESCO

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz