město Žatec
Královské město

program

Program

 

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu
 5. Vystoupení veřejnosti
 6. Kontrola usnesení zastupitelstva města
 7. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.
 8. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
 9. Žatecká teplárenská, a.s. – jmenování člena dozorčí rady
 10. Žatecká teplárenská, a.s. – smlouva o výkonu funkce
 11. Technická správa města Žatec, s.r.o. – jmenování člena dozorčí rady společnosti
 12. Informace o investičních akcích
 13. Výběr zhotovitele akce Rekonstrukce sociálních zařízení v patře MŠ č.p. 2051 Fügnerova ul., Žatec
 14. Výběr zhotovitele stavby Oprava zastřešení objektu porodnice v areálu nemocnice v Žatci - II. etapa
 15. Výpůjčka nemovitostí v k. ú. Žatec
 16. Podnájemní smlouva
 17. Skončení nájmu bytů dohodou
 18. Záměr prodat pozemek p.p.č. 405_7 v k.ú. Velichov u Žatce
 19. Pronájem části pozemku v majetku města k. ú. Žatec jako zázemí pro natáčení televizního seriálu Pustina
 20. Záměr prodat pozemek p.p.č. 4070_7 v k.ú. Žatec
 21. Pacht pozemků z majetku města v k.ú. Žatec
 22. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu části pozemku v k.ú. Žatec
 23. Nabytí pozemků - daň z nabytí nemovitých věcí
 24. Smlouva o provedení přezkoumání hospodaření města
 25. Rozpočtová změna - NIV dotace - sociální služby
 26. Rozpočtová změna - NIV dotace na Dočesnou 2016
 27. Rozpočtová změna - Městská knihovna - NIV dotace
 28. Rozpočtová změna - OLH 1. Q 2016
 29. Rozpočtová změna - Marketing cestovního ruchu 3.etapa
 30. Rozpočtová změna - zapojení dotací OPŽP sesuv ul. Tyršova
 31. Rozpočtová změna - dotace OPŽP - MŠ Studentská
 32. BESIP - poskytnutí daru
 33. Zápis dopravní komise
 34. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy - RÚIAN
 35. Komise pro životní prostředí ze dne 21.03.2016
 36. Zpráva o činnosti JSDH za rok 2015
 37. Přijetí věcného daru – Městská knihovna Žatec
 38. Přijetí věcného daru – Městská knihovna Žatec
 39. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – CHCHP za rok 2015
 40. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Regionální muzeum K.A.Polánka za rok 2015
 41. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace – Městské divadlo Žatec za rok 2015
 42. Uzavření nájemní smlouvy - byty v DPS
 43. Doplatek na bydlení - žádost o souhlas obce
 44. Doplatek na bydlení - žádost o souhlas obce
 45. Zápis z jednání Komise prevence kriminality
 46. Volby
 47. Různé
 48. Diskuze a podněty
 49. Usnesení a závěr
další aktuálně předkládané materiály na jednání

Rozpočtová změna - NIV dotace - sociální služby

Přijetí věcného daru - Regionální muzeum K. A. Polánka

Doplnění k bodu č. 14 programu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Žatecký orloj

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz