město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

09. Informace o investičních akcích

10. Prodej pozemku st.p.č. 125_2 v k.ú. Bezděkov u Žatce

11. Prodej pozemku p.p.č. 405_7 v k.ú. Velichov u Žatce

12. Prodej části pozemku p.p.č. 7032_51 v k.ú. Žatec

13. Prodej části pozemku p.p.č. 5617_6 v k.ú. Žatec

14. Směna pozemků v majetku města v k.ú. Žatec

15. Žádost o změnu kupní ceny

16. Nabytí nemovitostí v k. ú. Žatec

17. Rozpočtová změna - opravy soch zapsaných jako památky

18. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5

19. Změna č. 6 Územního plánu Žatec - zadání

20. Smlouva o poskytnutí finančního účelového příspšvku na obnovu kulturní památky v rámci státní finanční podpory

21. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec, okres Louny

22. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

23. Chrám Chmele a Piva - dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace

24. Fond regenerace Města Žatce

25. Účetní závěrka Města Žatce

26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS 

27. Finanční příspěvky pro rok 2016 - sportovní organizace

28. Zápisy z jednání finančního výboru

29. Zřizovací listina - PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

30. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

31. Různé

32. Diskuze a podněty

33. Usnesení a závěr

 

Aktuálně doplněné materiály:

Rozpočtová změna - financování akce Oprava ulice U Plynárny a spodní části ul. Nádražní schody

Exekuce č.j. 120 EX 9804_09

Převod majetku z Technických služeb města Žatec, p. o.

Dodatek č. 782-2016-2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

Prodej pozemku p.p.č. 4646_35 k výstavbě RD, lokalita Kamenný vršek v Žatci

FK Slavoj Žatec - účelová investiční dotace

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz