město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

09. Informace o investičních akcích

10. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p.p.č. 803-1 k.ú. Žatec

11. Prodej části pozemků zastavěných ploch st.p.č. 69-2,4 v k.ú. Žatec

12. Prodej části pozemku zahrady p.p.č. 3884-1 v k.ú. Žatec

13. Prodej pozemku ostatní plochy p.p.č. 741-38 v k.ú. Bezděkov u Žatce

14. Prodej části pozemku ostatní plochy p.p.č. 365-1 v k.ú. Radíčeves

15. Směna části pozemku p.p.č. 3882-12 v k.ú. Žatec

16. Rozpočtová změna - Dodávka a montáž evakuačního výtahu v objektu polikliniky v areálu nemocnice v Žatci

17. Rozpočtová změna - daň z příjmu PO hrazená obcí

18. Statut Fondu regenerace Města Žatce a Zásady pro poskytování příspěvků z Fondu regenerace Města Žatce

19. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu regenerace Města Žatec

20. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

Informace ODSH - 1

Informace ODSH - 2

 

další aktuálně předkládané materiály na jednání:

21. Revitalizace památky č.p. 1 - Radnice města Žatec - financování projektu

22. Prodej objektu č. e. 2554 ul. Jaroslava Vrchlického v Žatci

23. Prodej pozemku p.p.č. 4646-35 v k.ú. Žatec

24. Žádost o změnu kupní ceny

25. Prodej části pozemku ostatní plochy p.p.č. 6191-2 v k.ú. Žatec

26. Prodej nemovitostí v k. ú. Žatec

27. Obecně závazná vyhláška - školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Žatec

28. Rozpočtové změny od 01.01.2016 do 30.06.2016

29. Složení minirozpočtových výborů - rozpočet 2017

30. Pohledávky Města Žatec

31. Dodatek ke stanovám DSO Mikroregion Nechranicko

32. Různé

33. Diskuze a podněty

34. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz