město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Sloučení návrhové a volební komise

02a Volba návrhové a volební komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

07. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

08. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

08a Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.

08b Jmenování člena dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.

08c Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města

09. Kontrola usnesení zastupitelstva města

10. Dny evropského dědictví v Žatci (EHD) 2017 - Regionální muzeum K. A. Polánka

11. Žatec, ul. K. H. Máchy - sesuv svahu - podání žádosti o dotaci - spolufinancování

12. Podpora domácího kompostování - podání žádosti o dotaci - spolufinancování

13. Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci - rozpočtová změna k realizaci projektu

13a Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna - rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho změna

13b Územní studie - Registrace akce, Rozhodnutí o poskytnutí dotace a rozpočtová změna

14. Žádost o účelovou investiční dotaci (elektrická smažící pánev) ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

15. Žádost o účelovou investiční dotaci (mycí stroj) ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

16. Nabytí pozemků p. p. č. 6953-2 a p. p. č. 3788-1 v k. ú. Žatec do majetku města

17. Nabytí pozemku p. p. č. 1400-2 v k. ú. Žatec z majetku státního podniku Lesy České republiky, s. p. do majetku města

18. Nabytí pozemku p. p. č. 6993-4 v k. ú. Žatec do majetku města

19. Prodej pozemku st. p. č. 2436-10 v k. ú. Žatec

20. Prodej pozemku p. p. č. 1417-1 v k. ú. Žatec

21. Prodej části pozemku p. p. č. 6770-7 v k. ú. Žatec (p. p. č. 6770-13)

21a Prodej části pozemku p. p. č. 6770-7 v k. ú. Žatec (p. p. č. 6770-14)

21b Prodej části pozemku p. p. č. 744-1 v k. ú. Bezděkov u Žatce

21c Prodej části pozemku trvalý travní porost p. p. č. 831-1 v k. ú. Bezděkov u Žatce

21d Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 1162-1 v k. ú. Bezděkov u Žatce

22. Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 7160-21 v k. ú. Žatec

23. Rozpočtová změna - uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akce Oprava mostu 4B-M2 - N. Belojanise, Rooseveltova ulice, Žatec - mostní svršek a zábradlí

23a Rozpočtová změna - Oprava horní části ulice Nádražní schody, Žatec

24. Rozpočtová změna - Vybudování hřiště na Street Workout na p. p. č. 7032-31 k. ú. Žatec

25. Rozpočtová změna - DPS a PS - dodatečné zateplení

26. Rozpočtové změny od 01.04. do 30.06.2017

26a Rozpočtová změna - DPH

26b Rozpočtová změna - Dočesná 2017

26c Rozpočtová změna – NIV dotace – SPOD 2017

26d Složení minirozpočtových výborů - rozpočet 2018

27. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

28. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

29. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz