město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

07. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

08. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

09. Kontrola usnesení zastupitelstva města

10. Výzva IROP č. 49 - možnost rozvoje PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

10a Centrum Šafaříkova v Žatci

11. Podání žádosti o dotaci z výzvy č. 2-2017

12. Podání žádosti o dotaci z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017

13. Podání žádosti do výzvy IROIP - ZŠ 28. října

14. Podání žádosti do výzvy IROP - ZŠ Petra Bezruče

15. Podání žádosti do výzvy IROP - ZŠ Komenského alej

16. Informace o investičních akcích

17. Prodej pozemku p. p. č. 6775-5 v k. ú. Žatec

18. Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 4578-128 v k. ú. Žatec

19. Prodej části pozemku orné půdy p. p. č. 6262-17 v k. ú. Žatec

20. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 1862-1 a 1862-5 k. ú. Žatec

21. Rozpočtová změna - ZŠ Žatec, náměstí 28. října - tělocvična

22. Rozpočtová změna - Celková obnova domu č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

23. Rozpočtová změna - MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel

24. Zápisy z jednání kontrolního výboru

25. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

26. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

27. Usnesení a závěr

 

Informace - domácí čistírny odpadních vod - místní části města Žatec

 

Aktuálně předkládané materiály na jednání:

Informace - pozemky určené k možnému prodeji

Žádost spolku TJ Lokomotiva Žatec, z.s.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz