město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Rozpočet města Žatce na rok 2018

08. Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2019 - 2020

09. Návrh investičního plánu města Žatce na rok 2018

10. Rozpočtová pravidla pro rok 2018

11. Odpis pohledávky z účetní evidence města

12. Rozpočtová změna - DPH

12a Rozpočtová změna - sociální služby 2018 - DPS a PS

13. Zřízení portfoliového účtu

13a Rozpočtová změna - Rozhodnutí MF ČR - vrácení odvodu za porušení rozpočtové kázně a úroků dle platebního výměru 36-2013

13b Informace o převodu akcií společnosti MITOP, a.s.

14. Zápis z jednání finančního výboru

15. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci - snížení příspěvku zřizovatele

16. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně

16a Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech

17. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce rybníku v Radíčevsi, II. výzva Ministerstva zemědělství, program 129290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

18. Informace o investičních akcích odboru rozvoje a majetku města v realizaci v roce 2017

19. Rozpočtová změna - Rekonstrukce vstupního parteru smuteční síně

20. Nabytí pozemků p. p. č. 4578-125, p. p. č. 4578-27 a st. p. č. 5029 v k. ú. Žatec do majetku města

21. Nabytí části pozemku p. p. č. 444-12 v k. ú. Žatec do majetku města

22. Prodej pozemku p. p. č. 2611 v k. ú. Žatec

23. Prodej pozemku p. p. č. 1417-1 v k. ú. Žatec

24. Prodej části pozemku p. p. č. 6535-2 v k. ú. Žatec

25. Záměr prodat pozemky v k. ú. Žatec

26. Zápis z jednání kontrolního výboru

27. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

28. Informace - Žatecká teplárenská, a.s.

29. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

30. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Chmelnička

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz