město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

07. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

08. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - Technická správa města Žatec s.r.o.

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

10. Kontrola usnesení zastupitelstva města

11. Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera japucínů v Žatci

12. Centrum Šafaříkova v Žatci

13. Centrum Šafaříkova v Žatci - Transformační plán

14. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci OPŽP - Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektu Mateřské školy Fügnerova č. p. 260 v Žatci

15. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci - dodatečné zateplení a výměna oken - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

16. Digitalizace povodňových plánů - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

17. Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2017 - ostatní organizace

18. Finanční příspěvky pro rok 2017 – podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 201719. Finanční příspěvky pro rok 2017 - sportovní organizace20. Rozpočtové změny od 01.01. do 31.03.2017

21. Zápis z jednání finančních výboru ze dne 22.03.2017

22. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.05.2017

23. Informace o investičních akcích ORMM v realizaci v roce 2017

24. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků

25. Revitalizace nábřeží Ohře v Žatci - vyjmuto z programu

26. Rozpočtová změna - MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel

27. Nabytí pozemků p. p. č. 6681-32, p. p. č. 6681-33 a p. p. č. 7161-10, vše v k. ú. Žatec, do majetku města

28. Prodej pozemku p. p. č. 6775-5 v k. ú. Žatec

29. Prodej nemovitosti pozemku st. p. č. 4864 včetně stavby v k. ú. Žatec

30. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 1862-1 a 1862-5 k. ú. Žatec

31. Kolektivní smlouvy zaměstnanců Města Žatec

32. Protokol z kontroly Ministerstva vnitra ČR

33. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

34. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

35. Usnesení a závěr

 

Informace k Plánu odpadového hospodářství Města Žatce

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz