město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2016

07. Kontrola usnesení zastupitelstva města

08. Účetní závěrka Města Žatce

09. Rozpočtová změna - daň z příjmu PO hrazená obcí

10. Rozpočtová změna - mobilní kluziště

11. Rozpočtová změna - forezní audit ŽT, a.s.

12. Závěrečný účet DSO Mikroregion Nechranicko

13. Smlouva o poskytnutí finančního účelového příspěvku na obnovu kulturní památky v rámci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ

14. Dotace z výzvy č. 2-2017 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017 - Veřejné osvětlení - nemocnice, Žatec

15. Rozpočtová změna - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Nemocnici Žatec

16. Rozpočtové změny - uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy 2017

17. Prodej pozemku zastavěné plochy st. p. č. 5202 v k. ú. Žatec

18. Žádost o účelovou investiční dotaci - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

19. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

20. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

21. Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

22. Návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

23. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

24. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

25. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Jmenování člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz