město Žatec
Královské město

program

  1. Zahájení

  2. Sloučení mandátové, návrhové a volební komise

  3. Volba mandátové, návrhové a volební komise

  4. Vzdání se funkce

  5. Zpráva mandátové komise

  6. Složení slibu člena zastupitelstva města

  7. Určení ověřovatelů zápisu

  8. Schválení programu

  9. Vystoupení veřejnosti

10. Kontrola usnesení zastupitelstva města

11. Rozpočtové změny od 01.10. do 31.12.2016

12. Závěrečný účet Města Žatce za rok 2016

13. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2016 do rozpočtu roku 2017

13a Finanční příspěvky pro rok 2017 - sportovní organizace

14. Programe regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017

15. Fond regenerace Města Žatce na rok 2017

16. Informace o investičních akcích

16a Mobilní kluziště

16b Centrum Šafaříkova v Žatci

17. Rozpočtová změna - Projektová dokumentace - Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny

17a Rozpočtová změna - uvolnění finančních prostředků z investičního fondu na financování akce Oprava povrchu vozovky v úseku ul. Nákladní a Karla IV., Žatec

17b Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 1862-1 a 1862-5 k. ú. Žatec

18. Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 4641-6 v k. ú. Žatec

18a Informace k nabytí pozemků v k. ú. Horní Halže do majetku města

19. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

19a Žádost o účelovou neinvestiční dotaci ZŠ Žatec, Komenského alečj 749, okres Louny

20. HP-Pelzer - informace

21. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

22. Realizace energetických úspor objektu Domu sociálních služeb v Libočanech

23. Realizace energetických úspor MŠ Otakara Březiny v Žatci

24. Lesní putování s Hopíkem - naučná stezka Holedeč

25. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

26. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

13b Informace - novela rozpočtové skladby ve vazbě na schválený rozpočet 2017

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz