město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Složení slibu člena zastupitelstva města

03. určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Volba návrhové komise

06. Vystoupení veřejnosti

07. Kontrola usnesení zastupitelstva města

08. Zápis z jednání finančního výboru

09. Rozpočet města Žatce na rok 2019

10. Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020 - 2021

11. Rozpočtová pravidla pro rok 2019

12. Investiční plán města Žatce na rok 2019 - návrh

13. 13 Podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR číslo výzvy 1-2019-117D8230 - podprogram Podpora obcí s více než 10000 obyvateli - Podpora obnovy místních komunikací (Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec)

14. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky číslo výzvy 1-2019-117D7210 - podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci)

15. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 376-11 k. ú. Žatec

16. Nabytí pozemku p. p. č. 7144-8 a pozemku p. p. č. 7144-9 v k. ú. Žatec do majetku města

17. Nabytí pozemku p. p. č. 7032-57 v k.ú. Žatec do majetku města

18. Prodej pozemků st. p. č. 721-4 a p. p. č. 368-13 v k. ú. Žatec

19. Rozpočtové opatření - smuteční síň

20. Osadní výbory

21. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

22. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

23. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Návrh na řešení nesplnění podmínek Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu regenerace Města Žatce fyzickou osobou – č. p. 359, ul. Nákladní v Žatci

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz