město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Sloučení mandátové a návrhové komise

03. Volba mandátové a návrhové komise

04. Zánik mandátu

05. Zpráva mandátové komise

06. Složení slibu člena zastupitelstva města

07. Určení ověřovatelů zápisu

08. Schválení programu

09. Vystoupení veřejnosti

10. Kontrola usnesení zastupitelstva města

11. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 656-16 k. ú. Žatec

12. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 804 k. ú. Žatec

13. Prodej budovy č. p. 1925 třída Obránců míru, včetně příslušného pozemku v k. ú. Žatec

14. Nabytí stavby bez č. p. - č. e. na pozemku st. p. č. 914 v k. ú. Žatec

15. Nabytí částí pozemků v lokalitě Na Homoli v k. ú. Žatec a k. ú. Bezděkov u Žatce

16. Záměr prodat pozemky pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

17. Zásady pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatce

18. Prodej pozemku p. p. č. 899-4 v k. ú. Žatec

19. Prodej pozemku p. p. č. 845-8 v k. ú. Žatec

20. Prodej pozemku st. p. č. 848 v k. ú. Žatec

21. Prodej pozemku p. p. č. 957-2 v k. ú. Žatec

22. Prodej pozemku p. p. č. 2702-21 v k. ú. Žatec

23. Prodej pozemku p. p. č. 6317-6 v k. ú. Žatec

24. Prodej pozemků st. p. č. 1230_2 a p. p. č. 1750-5 v k. ú. Žatec

25. Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce

26. Vyjádření fyzické osoby - prodloužení termínu stavby

27. Rozpočtové opatření - Stadion FK Slavoj Žatec - vybudování tribuny a zastřešení její části

28. Rozpočtové opatření Oprava mostu 4B-M2 - N. Belojanise, Rooseveltova ulice, Žatec - mostní svršek a zábradlí

29. Rozpočtová opatření od 01.01. do 30.06.2018

30. Složení minirozpočtových výborů - rozpočet 2019

31. Rozpočtové opatření - převod v rámci rozpočtu

32. Rozpočtové opatření - DPH

33. Rozpočtové opatření - Dočesná 2018

34. Rozpočtové opatření - podíl na zisku - Žatecká teplárenská, a.s.

35. Tělovýchovná jednota Žatec, z.s. - Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, šaten a sociálního zázemí

36. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - školní nábytek ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

37. Návratná finanční výpomoc na projekt ICT a komunikace z 47. Výzvy IROP - Infrastruktura základních škol (SVL) - SC 2.4. ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

38. Návratná finanční výpomoc na projekt „Zahrada pro Zvídálky – učíme se od přírody“ ze SFŽP Environmentální prevence MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

39. Rozpočtové opatření - odběrné místo Nemocnice Žatec, o.p.s. - voda

40. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

41. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

42. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

43. Zápis z jednání kontrolního výboru

44. Kolektivní smlouva zaměstnanců Města Žatec

45. Statut Sociálního fondu Města Žatec

46. Stanovení odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy ZM

47. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

48. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

49. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládané materiály na jednání:

Prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit Města Žatce

Rozpočtové opatření - převod financí v rámci akce Rozšíření sběrné sítě odpadů v Žatci

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz