město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Vystoupení veřejnosti

06. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

mesto/aktualne/memorandum-mesta-zatec-ke-kauze-zatecka-teplarenska-2996cs.html

07. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

08. Prodej nákladního automobilu

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

10. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu roku 2018

11. Nemocnice Žatec, o.p.s. - účelová neinvestiční dotace

12. Kontrola usnesení zastupitelstva města

13. Žádost o účelovou investiční dotaci - PO Kamarád-LORM

14. Podání žádosti do výzvy SFŽP ČR - Environmentální prevence - MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

15. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Žatec

16. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 624-1 k. ú. Žatec

17. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 690-1 k. ú. Žatec

18. Upuštění od vymáhání pohledávek

19. Nabytí pozemků p. p. č. 3788-1 a p. p. č. 6953-2 v k. ú. Žatec do majetku města z majetku ČR - Ministerstva obrany

20. Směna částí pozemků ostatní plocha p. p. č. 4624-5 díl b a ostatní plocha p. p. č. 4624-12 díl c v k. ú. Žatec

21. Prodej části pozemku p. p. č. 6532-2 v k. ú. Žatec

22. Prodej pozemku p. p. č. 1417-1 v k. ú. Žatec

23. Oprava Stroupečské ulice v Žatci - zařazení do Investičního plánu města Žatce na rok 2018

24. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

25. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

26. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládaný materiál na jednání:

Žádost o prodloužení termínu čerpání účelové investiční dotace - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

Doplněné přílohy ke zprávě o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

Informace - Centrum Šafaříkova v Žatci - IROP, výzva č. Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II

Stížnost ČVUT - forenzní audit - kompletní znění auditu je zveřejněno v materiálech na jednání zastupitelstva města dne 13.11.2017

mesto/aktualne/memorandum-mesta-zatec-ke-kauze-zatecka-teplarenska-2996cs.html

Vyjádření Ernst & Young Audit, s.r.o. - kompletní znění auditu je zveřejněno v materiálech na jednání zastupitelstva města dne 13.11.2017

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz