město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Volba návrhové komise

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Sloučení návrhové a volební komise

06. Vystoupení veřejnosti

07. Volba člena dozorčí rady Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

09. Kontrola usnesení zastupitelstva města

10. Obecně závazná vyhláška Města Žatce, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace ve městě Žatci

11. Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci - ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

12. Podání žádosti do výzvy č. 4 MAS Vladař-IROP ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

13. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018

14. Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci

15. Centrum Šafaříkova v Žatci - výzva č. 82 IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II
       - materiál bude zpracován v případě vypsání výzvy

16. Nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s.

17. Finanční příspěvky pro rok 2018 - sportovní organizace

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS

19. 19 Rozpočtová opatření od 01.10. do 31.12.2017

20. Rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy 2018

21. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 624-1 k. ú. Žatec

22. Vydání části pozemku p. p. č. 831-1 v k. ú. Bezděkov u Žatce z majetku města na základě zákona č. 229-1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

23. Nabytí částí pozemků do majetku města za účelem vybudování propojky spojující cyklostezku úsek č. 4 a cyklostezku úsek č. 5 v k. ú. Žatec

24. Prodej pozemků st. p. č. 721-4 a p. p. č. 368-13 v k. ú. Žatec

25. Prodej pozemku p. p. č. 1417-1 v k. ú. Žatec

26. Prodej pozemků v k. ú. Žatec

27. Prodej částí pozemku p. p. č. 6535-2 v k. ú. Žatec

28. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

29. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

30. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Radnice sloup

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz