město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Složení slibu člena zastupitelstva města

03. Určení ověřovatelů zápisu

04. Schválení programu

05. Sloučení návrhové a volební komise

06. Složení návrhové a volební komise

07. Vystoupení veřejnosti

08. Volby

08.1 Kontrolní výbor

08.2 Finanční výbor

09. Kontrola usnesení zastupitelstva města

10. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

11. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

12. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

13. DPS a PS v Žatci - snížení příspěvku zřizovatele

14. Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2018

15. Rozpočtové opatření - Podpora domácího kompostování

16. Rozpočtové opatření - Sběrný dvůr v Žatci

17. Rozpočtové opatření - Dočesná 2018

18. Rozpočtové opatření - DPH

19. Žádost o účelovou investiční dotaci ZŠ Petra Bezruče 2000

20. Záměr prodat pozemky pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

21. Prodej pozemku p. p. č. 2702-21 v k. ú. Žatec

22. Prodej pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce

23. Vyjádření fyzické osoby - prodloužení termínu stavby

24. Prodej části pozemku p. p. č. 4598-12 v k. ú. Žatec

25. Prodej části pozemku p. p. č. 4578-125 v k. ú. Žatec

26. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 11141 pro obec a k. ú. Žatec

27. Nabytí části pozemku p. p. č. 6903-5 a části pozemku p. p. č. 6903-10 v k. ú. Žatec do majetku města

28. Žádost nájemců bytů v domě č. p. 2835 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci

29. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na akci Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec

30. Informace - Centrum Šafaříkova v Žatci - výzva č. 82 IROP - Rozvoj sociálních služeb (SVL) II

31. Změny ÚP Žatec - určený zastupitel

32. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - st. p. č. 5731 k. ú. Žatec

33. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 678-3 k. ú. Žatec

34. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - st. p. č. 771-1, 771-2 a p. p. č. 449 k. ú. Žatec

35. Delegování zástupců města

36. Odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů

37. Pověření řízením Městské policie Žatec

38. Zpráva o činnosti rady města Žatce

39. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

40. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Dreherův pivovar

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz