město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Sloučení návrhové a volební komise

05. Složení návrhové a volební komise

06. Vystoupení veřejnosti

07. Dozorčí rada Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Kontrola usnesení zastupitelstva města

09. Rozpočet Města Žatce na rok 2020

10. Rozpočtová pravidla pro rok 2020

11. Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2021 - 2022

12. Investiční plán města Žatce na rok 2020 - návrh

13. Rozpočtové opatření - DPH

14. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města - vzájemné finanční vypořádání provozu bazénu u OA na rok 2020

15. OZV o místním poplatku ze psů

16. Podání žádosti do výzvy č. 92 IROP - ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

17. Podání žádosti do výzvy č. 92 IROP - ZŠ Žatec, Komenského alej, okres Louny

18. Podání žádosti o poskytnutí podpory na dofinancování Územní studie krajiny ORP Žatec

19. Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí - Trnovany - vodovod

20. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci - snížení příspěvku zřizovatele

21. Exekuce č.j. 120 EX 9804_2009

22. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 4646-6, 4646-21, 4646-22, 4646-26, 4646-27, 4646-29 k. ú. Žatec

23. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 6813-1, 6813-8, 6813-9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec

24. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 5655-1, 6990-5, 5659-4, 5640-8, 5555-10, 5555-8, 5580-1, 5580-251, 5580-252 k. ú. Žatec

25. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - část p. p. č. 386-24 k. ú. Bezděkov u Žatce

26. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Žatec

27. Fond pro poskytování příspěvku na ošatné

28. Zápisy z jednání kontrolního výboru

29. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

30. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

31. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náměstí svobody

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz