město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Prezentace studie Startovní bydlení v bývalé posádkové věznici

06. Vystoupení veřejnosti

07. Kontrola usnesení zastupitelstva města

08. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

09. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

10. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

11. Nemocnice Žatec, o.p.s. - žádost o účelovou dotaci

12. Podání žádosti do výzvy MAS Vladař-IROP - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

13. Podání žádosti do výzvy MAS Vladař-IROP - ZŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

14. Žádost o NIV dotaci a Souhlas s čerpáním fondu investic - ZŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny - herní prvky

15. Žádost o účelovou investiční dotaci (kombinovaný sporák) - MŠ speciální, Žatec

16. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - výměna podlahových krytin - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

16a Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci (mycí stroj a příslušenství) - ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny

17. Rozpočtové opatření - daň z příjmu PO hrazená obcí

18. Rozpočtové opatření - DPH

19. Rozpočtové opatření - doplatek dotace SPOD za rok 2018

20. Rozpočtové opatření - DOČESNÁ 2019

21. Rozpočtová opatření od 01.04. do 30.06.2019

22. Složení minirozpočtových výborů - rozpočet 2020

23. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 5640-4 k. ú. Žatec

24. Agentura pro sociální začleňování - Vstupní analýza Města Žatce

25. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – Maltézská pomoc o.p.s.

26. Rozpočtové opatření - pojistná událost objekt radnice a MP

27. Rozpočtové opatření - odběrné místo Nemocnice Žatec, o.p.s. - voda

28. Dědictví po zemřelé fyzické osobě

29. Rozpočtové opatření na realizaci akce Úprava ceremoniálních ploch a okolí památníku - Památník obětem druhé světové války z Českého Malína - převod v rámci kapitol

30. Rozpočtové opatření - Veřejné osvětlení v ul. Denisova, Žatec

31. Informace k výzvě č. 1-2019 Ministerstva životního prostředí - Kotlíkové půjčky

32. Rozpočtové opatření - dividendy Žatecká teplárenská, a.s.

33. Prodej pozemku p. p. č. 4614-83 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

34. Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 405-1 v k. ú. Velichov u Žatce

35. Prodej části pozemku ostatní plocha p. p. č. 744-1 v k. ú. Bezděkov

36. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

37. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

38. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz