město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Představení architektonická studie „Obnova kulturní památky městského divadla v Žatci, Dvořákova č. p. 27 a č. p. 30“

06. Vystoupení veřejnosti

07. Kontrola usnesení zastupitelstva města

08. RK SERVO spol. s r.o. - žádost o ponechání VH 2018

09. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2018 do rozpočtu r. 2019

10. Dotace sportovním organizacím pro rok 2019

11. Zápis z jednání finančního výboru

12. Agentura pro sociální začleňování - Memorandum o spolupráci

13. Pravidla pro pořizování změn ÚP Žatec

14. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019

15. Regenerace bývalého průmyslového objektu papíren v Žatci - podání projektové žádosti

16. Rozpočtové opatření - Revitalizace a doplnění parků v Žatci

17. Rozpočtové opatření - Revitalizace Hošťálkova náměstí v Žatci

18. Rozpočtové opatření - Stadion FK Slavoj Žatec - vybudování tribuny a zastřešení její části

19. Předkupní právo na pozemky p. p. č. 4514-41, p. p. č. 4515-42 a p. p. č. 4515-46 v k. ú. Žatec

20. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 11681 pro obec a k. ú. Žatec

21. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

22. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

23. Usnesení a závěr

 

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz