město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Sloučení návrhové a volební komise

05. Složení návrhové a volební komise

06. Vystoupení veřejnosti

07. Volby

07.1. Rezignace a volba člena finančního výboru

07.2. Rezignace a volba člena dozorčí rady Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Osadní výbory

09. Kontrola usnesení zastupitelstva města

10. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

11. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

12. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

13. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 3767-11 k. ú. Žatec

14. Předkupní právo na části pozemků p. p. č. 4515-41, p. p. č. 4515-42 a p. p. č. 4515-46 v k. ú. Žatec

15. Změna č. 6 Územního plánu Žatec

16. Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatce

17. Prodej pozemku st. p. č. 1244-3 v k. ú. Žatec

18. Nabytí nemovitosti pozemku st. p. č. 1414, jehož součástí je stavba č. p. 1232 v k. ú. Žatec

19. Nájem pozemků p. p. č. 6193-11 a st. p. č. 5344 v k. ú. Žatec z majetku města

20. Rozpočtové opatření - uvolnění finančních prostředků na realizaci akce Úprava ceremoniálních ploch a okolí památníku - Památník obětem 2. světové války v Českého Malína a schválení podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje

21. Poskytnutí půjčky TJ Žatec, z.s.

22. Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03.2019

23. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

24. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

25. Dotace pro rok 2019 - ostatní organizace

26. Dotace pro rok 2019 - ostatní organizace

27. Poskytnutí finančních příspěvků pro rok 2019 - ostatní organizace KVaV

28. Rozpočtové opatření – navýšení mzdových prostředků správa, funkcionáři

29. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

30. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

31. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz