město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Nemocnice Žatec - změna termínu čerpání a vyúčtování dotace

09. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

10. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

11. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - st. p. č. 4487, p. p. č. 2762-19 a 2762-20 k. ú. Žatec

12. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - část p. p. č. 386-24 k. ú. Bezděkov u Žatce

13. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 5655-1, 6990-5, 5659-4, 5640-8, 5555-10, 5555-8, 5580-1, 5580-251, 5580-252 k. ú. Žatec

14. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 4646-6, 4646-21, 4646-22, 4646-26, 4646-27, 4646-29 k. ú. Žatec

15. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - st. p. č. 340 k. ú. Žatec

16. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 6813-1, 6813-8, 6813-9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec

17. Zpráva o uplatňování Územního plánu Žatec

18. Územní studie krajiny a Územní studie veřejného prostranství - informace

19. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí - Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji - 4. výzva

20. Klimatizační jednotky v areálu nemocnice - podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace

21. Investice Nemocnice Žatec, o.p.s. - zajištění standardních podmínek pro provoz akutního lůžkového zařízení - podání žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace

22. Chmelová abeceda - podání žádosti o dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020

23. Průzkum a dokumentace historických krovů městských domů v Žatci – II. etapa - podání žádosti o dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020

24. Úprava a překlad nominační dokumentace Žatec - město chmele a její překlad do anglického jazyka - podání žádosti o dotaci z Programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020

24a Tématická mapa a interaktivní webová prezentace chmelařské krajiny okolí města Žatec a obce Zálužice-Stekník - podání žádosti o dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2020

25. Rozpočtové opatření na akci Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec

26. Rozpočtové opatření na akci Vodovod Trnovany

27. Rozpočtové opatření - Stavební úpravy smuteční síně v Žatci

28. Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2019

29. Odprodej akcií RRA Ústeckého kraje, a.s.

30. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - oprava výtahu - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

31. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

32. Zápis z jednání finančního výboru

33. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – OS ČČK Louny

34. Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace – Vavřinec z.s.

35. III. Komunitní plán sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce na období 2020 - 2023

36. Nabytí pozemku p. p. č. 931-2 v k. ú. Trnovany u Žatce do majetku města darem

37. Bezúplatné nabytí pozemku p. p. č. 1193-3 a pozemku p. p. č. 1168-20 v k.ú. Bezděkov u Žatce do majetku

38. Nabídka společnosti AMISTA investiční společnost, a.s. - nabýt pozemky p. p. č. 1533-2 a p. .p. č. 1535-14 v k. ú. Žatec do majetku města

39. Záměr prodat pozemek p. p. č. 6164-6 v k. ú. Žatec

40. Prodej pozemku p. p. č. 377-9 v k. ú. Bezděkov u Žatce

41. Prodej části pozemku st. p. č. 99-15 v k. ú.. Žatec

42. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Žatec

43. Směna pozemků v k. ú. Žatec

44. Kupní smlouva č. ULN-75-2019

45. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

46. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

47. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Křížova vila

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz