město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

07. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

08. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

09. Správní rada Nemocnice Žatec, o.p.s.

10. Kontrola usnesení zastupitelstva města

11. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 3767-11 k. ú. Žatec

12. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - areál PRO-DOMA, SE, Žatec

13. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - areál CHMEL-STAV, s.r.o., Žatec

14. Dotace pro rok 2019 – podpora cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2019

15. Rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy v roce 2019

16. Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec - financování

17. Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci - realizace a financování akce

18. Směna pozemků v k. ú. Bezděkov u Žatce

19. Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5640-4 v k. ú. Žatec

20. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 4531 pro obec a k. ú. Žatec

21. Nabytí nemovitostí zaps. na LV 11681 pro obec a k. ú. Žatec

22. Rozpočtová opatření od 01.10. do 31.12.2018

23. Rozpočtové opatření - příspěvek na výkon státní správy 2019

24. Žádost o účelovou investiční a neinvestiční dotaci - MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny

25. Jednací řád kontrolního výboru na období 2019 - 2022

26. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019

27. Zápisy z jednání kontrolního výboru

28. Zvýšení odměny neuvolněné členky zastupitelstva města

29. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

30. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

31. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz