město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - st. p. č. 1095-3 a p. p. č. 1889-2 k. ú. Žatec

08. Pohledávky Města Žatec k 31.12.2018

09. Zápis z jednání finančního výboru

10. Zápis z jednání kontrolního výboru

11. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků

12. Fond regenerace Města Žatce na rok 2019

13. Podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR o poskytnutí účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - výzva JSDH_V1_2020 - Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky

14. Rozpočtové opatření - Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci

15. Rozpočtové opatření - Domov pro seniory a PS, Šafaříkova 845, Žatec - stavební úpravy osmi pokojů v I. NP

16. Rozpočtové opatření - Oprava uliční fasády objektů čp. 24 a 25 ZŠ a MŠ Dvořákova, Žatec

17. Rozpočtové opatření – Revitalizace návsi Záhoří

18. Umístění sochy koně

19. Informace k usnesení RM č. 738-18 Pozemky v k. ú. Bezděkov u Žatce

20. Nabytí nemovitosti pozemku st. p. č. 1414, jehož součástí je stavba č. p. 1232 v k. ú. Žatec

21. Nájem pozemků p. p. č. 6193-11 a st. p. č. 5344 v k. ú. Žatec z majetku města

22. Předkupní právo na části pozemků p. p. č. 4515-41, p. p. č. 4515-42 a p. p. č. 4515-46 v k. ú. Žatec

23. Směna pozemku p. p. č. 5655-18 v k. ú. Žatec

24. Prodej pozemků p. p. č. 4587-12 a p. p. č. 6961-4 v k. ú. Žatec

25. Prodej části pozemku p. p. č. 6777-5 v k. ú. Žatec

26. Prodej části pozemku p. p. č. 7016-2 v k. ú. Žatec

27. Osadní výbor Záhoří

28. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

29. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

30. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz