město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce

07. Požadavek na zpracování materiálu - JUDr. Karel Krčmárik - problematika společnosti HP-Pelzer

08. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 02.12.2020

09. Rozpočtové opatření – kompenzace daňových příjmů

10. Rozpočet Města Žatce na rok 2021

11. Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2022 – 2023

12. Rozpočtová pravidla pro rok 2021

13.  Investiční plán města Žatce na rok 2021 - návrh

14. Rozpočtové opatření - DPH

15. Změna účelové neinvestiční a investiční dotace – nová digitální technologie – Chrám Chmele a Piva CZ

16. Změna zřizovací listiny - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

17. Dodatek č. 2 – ZŠ, nám. 28. října 1019

18. Žádost o návratnou finanční výpomoc – Polytechnické vzdělávání ve 21. století – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

19. Změna účelové neinvestiční a investiční dotace – Jazyková učebna s novými technologiemi – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

20. Kamarád-LORM - snížení příspěvku zřizovatele a uvolnění rezervy

21. Snížení příspěvku zřizovatele - Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

22. Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli na projekt Oprava povrchu komunikace na ul. Jaroslava Vrchlického, Žatec

23. Nabytí pozemku p. p. č. 4206 ostatní plocha v k. ú. Žatec do majetku města

24. Nabídka převodu částí pozemku p. p. č. 3847, části p. p. č. 3846 a p. p. č. 3848 v k. ú. Žatec z majetku společnosti Stradlova s.r.o. do majetku města

25. Prodej pozemku p. p. č. 738 v k. ú. Bezděkov u Žatce

26. Prodej pozemku p. p. č. 4221-1 v k. ú. Žatec

27. Prodej pozemku p. p. č. 5617-10 v k. ú. Žatec

28. Žádost spol. TOP WORLD CARS s.r.o. o částečné prominutí vyměřené částky bezdůvodného obohacení za užívání pozemků st. p. č. 2392 a st. p. č. 2393 v k. ú. Žatec

29. Nemocnice Žatec, o.p.s.

30. Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

31. Zápis z jednání kontrolního výboru

32. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

33. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

34. Usnesení a závěr

 

Aktuálně předkládané materiály na jednání:

Nemocnice Žatec, o.p.s. - návratná finanční výpomoc

Stanovení hodiny zahájení jednání Zastupitelstva města Žatce

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz