město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Sloučení návrhové a volební komise

05. Složení návrhové a volební komise

06. Vystoupení veřejnosti

07. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Žatce

08. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

09. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

10. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

11. Nemocnice Žatec, o.p.s. - transformace

12. Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

13. Dozorčí rada Nemocnice Žatec, o.p.s.

14. Kontrolní výbor zastupitelstva města

15. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 8 - p. p. č. 330-4 a st. p. č. 176 k. ú. Velichov u Žatce

16. Změna č. 9 Územního plánu Žatec

17. Prodej části pozemku p. p. č. 7032-44 v k. ú. Žatec

18. Prodej části pozemku p. p. č. 4598-13 v k. ú. Žatec

19. Prodej části pozemku p. p. č. 6308-1 v k. ú. Žatec

20. Prodej části pozemku p. p. č. 4624-3 v k. ú. Žatec

21. Prodej pozemku p. p. č. 6167-12 v k. ú. Žatec

22. Prodej pozemku st. p. č. 446-10 v k. ú. Žatec

23. Prodej pozemku p. p. č. 4221-1 v k. ú. Žatec

24. Prodej pozemků v k. ú. Žatec

25. Prodej pozemků p. p. č. 4425-12 a p. p. č. 6818-4 v k. ú. Žatec

26. Prodej pozemku pod stavbou trafostanice v k. ú. Žatec

27. Prodej pozemku p. p. č. 738 v k. ú. Bezděkov u Žatce

28. Nabytí pozemku p. p. č. 800 v k. ú. Žatec do majetku města

29. Rozpočtové opatření - DPH

30. Rozpočtová opatření od 01.07. do 30.09.2020

31. Nemocnice Žatec, o.p.s. – NIV Dotace z Fondu Ústeckého kraje

32. Odklad splátky zápůjčky TJ Žatec, z.s.

33. Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků na dofinancování akce Rekonstrukce chodníků v ul. Pražská, Žatec

34. Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

35. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.10.2020

36. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

37. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

38. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz