město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s. za rok 2019

08. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2020

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

10. Výroční zpráva Nemocnice Žatec, o.p.s. za rok 2019

11. Žádost o navýšení příspěvku zřizovatele – Chrám Chmele a Piva

12. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – st. p. č. 586-3, 586-1, 583-2, 585 a 586-6 k. ú. Žatec

13. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 a 1109-38 k. ú. Žatec

14. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – st. p. č. 3210 a 5129 k. ú. Žatec

15. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 6 – spoluúčast Města Žatec na pořízení změny č. 10 ÚP

16. Změna č. 7 Územního plánu Žatec

17. Změna č. 8 Územního plánu Žatec

18. Fond regenerace Města Žatce na rok 2020

19. Oživení objektu kláštera kapucínů v Žatci – žádosti o grant na projekt z Fondů EHP 2014-2021

20. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji - 4. výzva - žádosti

21. Městské lesy Žatec, p. o. - poskytnutí příspěvku zřizovatele pro rok 2020

22. Žádost o zastavení exekuce č. j. 120 EX 4627-08

23. Odstoupení od kupní smlouvy - p. p. č. 4614-88 v k. ú. Žatec

24. Nabytí pozemku p. p. č. 354-4 v k. ú. Žatec do majetku města

25. Směna pozemků v k. ú. Žatec, ul. Čeradická

26. Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03.2020

27. Nákup akcií RRA Ústeckého kraje a.s.

28. RK SERVO spol. s r.o. – žádost o ponechání VH 2019

29. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci - výměna oken - ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

30. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – výměna podlahové krytiny – ZŠ Žatec, Komenského alej 749, okres Louny

31. Dotace pro rok 2020 - ostatní organizace

32. Dotace sportovním organizacím pro rok 2020

33. Zápis z jednání kontrolního výboru

34. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

35. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

36. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz