město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Volba návrhové komise

05. Vystoupení veřejnosti

06. Kontrola usnesení zastupitelstva města

07. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

08. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.

09. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

10. Určený zastupitel

11. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - p. p. č. 884-1 a 888-1 k. ú. Žatec

12. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - p. p. č. 1109-35, 1109-36, 1109-37 1109-38 k. ú. Žatec

13. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - st. p. č. 1309 a část p. p. č. 799-4 k. ú. Žatec

14. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 4646-6, 4646-21, 4646-22, 4646-26, 4646-27, 4646-29 k. ú. Žatec

15. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - části p. p. č. 6813-1, 6813-8, 6813-9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec

16. Návrh na změnu ÚP Žatec - úplné znění po změně č. 6 - část p. p. č. 386-24 k. ú. Bezděkov u Žatce

17. Prodej pozemku p. p. č. 4614-83 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

18. Prodej pozemku p. p. č. 4614-88 pro výstavbu RD v lokalitě Pod kamenným vrškem, Žatec - 3. etapa

19. Prodej části pozemku p. p. č. 820-10, dle GP p. p. č. 820-12 v k. ú. Žatec

20. Agentura pro sociální začleňování – Strategický plán sociálního začleňování města Žatec na období 2020 - 2022

21. Rozpočtová opatření - uvolnění finančních prostředků na investiční akce a opravy v roce 2020

22. Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2020 z podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu na projekt Doplnění mobiliáře cyklostezky v Žatci

23. Informace k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí - Trnovany - vodovod

24. Podání žádosti do výzvy č. 7-2019 SFŽP - MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

25. Podání žádosti do výzvy č. 7-2019 SFŽP - MŠ Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny

26. Podání žádosti do výzvy č. 7-2019 SFŽP - MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

27. Podání žádosti do výzvy č. 7-2019 SFŽP - MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny

28. Odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů

29. Zápis z jednání kontrolního výboru

30. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

31. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

32. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz