město Žatec
Královské město

program

01. Zahájení

02. Určení ověřovatelů zápisu

03. Schválení programu

04. Sloučení návrhové a volební komise

05. Složení návrhové a volební komise

06. Vystoupení veřejnosti

07. Správní a dozorčí rada Nemocnice Žatec, o.p.s.

08. Kontrola usnesení zastupitelstva města

09. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.

10. Prodej části pozemku p. p. č. 5502-2 v k. ú. Žatec

11. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec s.r.o.

12. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci – Technická správa města Žatec s.r.o.

13. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec, o.p.s.

14. Nemocnice Žatec, o.p.s. - žádost o účelovou dotaci

15. Informace - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace

16. Rozpočtová opatření od 01.04. do 30.06.2020

17. Složení minirozpočtových výborů - rozpočet 2021

18. Participativní rozpočet

19. Rozpočtové opatření - daň z příjmu PO hrazená obcí

20. Žádost o účelovou dotaci – nová expozice Žatecký poklad – Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

20a Účelová investiční dotace - FK Slavoj Žatec

21. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – p. p. č. 1258, 1259 a st. p. č. 156, 64-3 k. ú. Bezděkov u Žatce

22. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – st. p. č. 231-1 k. ú. Žatec

23. Návrh na změnu ÚP Žatec – úplné znění po změně č. 8 – části p. p. č. 6813-1, 6813-8, 6813-9, st. p. č. 5626 a 5627 k. ú. Žatec

24. Rozpočtové opatření - Rekonstrukce ul. Purkyněho v Žatci

25. Rozpočtové opatření na akci Přístavba bazénu pro děti ve věku 5 - 8 let na koupališti v Žatci

26. Rozpočtové opatření na akci Dodávka mobiliáře cyklostezky u řeky Ohře

27. Rozpočtové opatření – Obnova Husitského náměstí v Žatci

28. Nabytí pozemku p. č. 3805-2 v k. ú. Žatec

29. Rozpočtové opatření – Obnova budovy radnice, náměstí Svobody 1, Žatec – expozice Žatec v proměnách času

30. Program pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji – 4. výzva“ – žádosti (III. část)

31. Žádost o ponechání finančního příspěvku na obnovu kulturní památky v Žatci, č. p. 108

32. Informace o stavu projektů spolufinancovaných z dotačních prostředků

33. Informace – Podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

34. Informace k usnesení RM č. 588-20 - Parkování ul. Dvořákova

35. Směna pozemků v k. ú. Žatec a v k. ú. Bezděkov u Žatce

36. Nabytí pozemku p. p. č. 5507-3 v k. ú. Žatec do majetku

37. Předkupní právo na pozemek p. p. č. 5640-4 v k. ú. Žatec

38. Prodej pozemků v k. ú. Žatec

39. Prodej pozemku p. p. č. 5617-10 v k. ú. Žatec

40. Prodej pozemků v k. ú. Žatec - RenoEnergie a.s.

41. Prodej pozemků v k. ú. Žatec - areál bývalé mazutové kotelny

příloha k materiálu č. 41

42. Prodej pozemku p. p. č. 4221-1 v k. ú. Žatec

43. Prodej pozemku v k. ú. Bezděkov u Žatce

44. Prodej části pozemku p. p. č. 6262-29 v k. ú. Žatec

45. Prodej části pozemku p. p. č. 367-5 v k. ú. Žatec

46. Prodej části pozemku p. p. č. 6008-5 v k. ú. Žatec

47. Prodej části pozemku p. p. č. 899-4 v k. ú. Žatec

48. Prodej části pozemku p. p. č. 4578-1 v k. ú. Žatec

49. Prodej části pozemku p. p. č. 4624-3 v k. ú. Žatec

50. Prodej části pozemku p. p. č. 365-2 v k. ú. Radíčeves

51. Prodej části pozemku p. p. č. 1161-1 v k. ú. Žatec

52. Prodej části pozemku p. p. č. 831-1 v k. ú. Bezděkov u Žatce

53. Rozpočtové opatření - revitalizace okružních křižovatek v ul. Plzeňská

54. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2-2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů...

55. Žádost o účelovou investiční dotaci - služební vůz Městské lesy Žatec

56. Návrh na volbu přísedícího Okresního soudu v Lounech

57. Názvy ulic a název stadionu

58. Zápis z jednání kontrolního výboru

59. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

60. Informace o stavu přírodovědného centra

61. Polyfunkční a spolkové centrum – Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci – IROP výzva č. 74

62. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města

63. Usnesení a závěr

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Mobilní rozhlas

Mobilní Rozhlas

ČEZ Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kontakty

Městský úřad Žatec          náměstí Svobody 1
438 01 Žatec                                 
tel., fax:
+420 415 736 111
+420 415 736 148

https://www.mesto-zatec.cz
epodatelna@mesto-zatec.cz
datová schránka: q7ebuu4
IČ:00265781
DIČ:CZ00265781
č.ú.:19-422481/0100

Turistické informace
nám. Svobody 149,
438 01 Žatec

tel./fax:
+420 415 736 156 
+420 415 736 111

infocentrum@mesto-zatec.cz
www.infozatec.cz